dánsko-anglicko překlad pro "synsvidde"

DA

"synsvidde" anglický překlad

EN

DA synsvidde
volume_up
{en}

volume_up
purview {pouze v j. č.}

Příklady použití pro "synsvidde" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DanishLandene er uden for EU ' s synsvidde, og dermed også uden for vores rækkevidde.
These countries are far from the eyes of the Union, and therefore far from its control.
DanishYderligere liberalisering af markederne med elektricitet og naturgas inden for synsvidde.
More liberalisation of the markets, with electricity and natural gas in their sights.
DanishDet indre marked er på dette område langtfra inden for synsvidde.
The internal market is still a long way from being implemented in this field.
DanishHarmoniseringsmålet er til den tid kommet langt uden for synsvidde, og barriererne vedbliver at være der.
The target date for harmonization is long past, yet the barriers still remain.
DanishMen dermed har de jo drevet terroristernes transaktioner under jorden og således uden for vores rækkevidde og synsvidde.
This did, though, drive the transactions of terrorists underground and therefore out of our reach and field of vision.
DanishWien er næsten inden for synsvidde.
DanishVi har alle erfaringer med, at vi hele tiden oplever overfald i Bruxelles inden for Parlamentets synsvidde, og at kriminalitet står på dagsordenen dér.
We are all aware that that there are constantly muggings in Brussels, within sight of this Parliament, and that out there, crime is the order of the day.
DanishMen nu hvor Lamfalussy-problemet i praksis er løst, vil der ske fremskridt, hvilket bringer kravene om lovsikring af handlingsplanen for risikovillig kapital inden for synsvidde.
But now that the Lamfalussy issue is practically resolved, progress will be assured, leaving the regulatory framework requirement for the risk capital action plan well within our sights.