dánsko-anglicko překlad pro "synkronisering"

DA

"synkronisering" anglický překlad

EN

DA synkronisering
volume_up
{en}

synkronisering
volume_up
sync {podstatné jméno} [hovor.]
Sørg for, at enheden understøtter IMAP-synkronisering.
Make sure your device is supported for IMAP sync.
Afhængigt af hvilken telefon, du har, kan du have forskellige standardindstillinger for synkronisering.
Depending on the phone you're using, you might have different default sync settings.
Tryk på Menu > Indstillinger > Logget ind på Chrome > Synkronisering for at redigere indstillingerne for synkronisering.
Touch Menu > Settings > Signed in to Chrome > Sync to adjust your sync settings.
synkronisering
volume_up
synch {podstatné jméno} [hovor.]

Příklady použití pro "synkronisering" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DanishDerfor fik vi den idé, at vi ville anmode om forlængelse af FUP med dette ene år for at skabe en synkronisering.
That is why we had the idea of seeking this one-year extension so that they could be synchronised.
DanishKoordinering og sammenknytning er godt, men synkronisering, der skader konkurrenceevnen, skal vi ikke have.
Coordination and cooperative arrangements are good, but there should be no anti-competitive assimilation.
DanishVi har i stedet for brug for en synkronisering af de vigtigste økonomipolitiske områder i bred forstand.
Instead of this we need a synchronization of the most important spheres of economic policy in the widest sense.
DanishFå flere oplysninger om, hvordan synkronisering fungerer.
Learn more about how synchronization works.
DanishFor det tredje er der manglen på synkronisering mellem budgetproceduren og lanceringen af lovgivningsprogrammer.
Thirdly, there is the lack of synchronisation between the budgetary process and the launch of legislative programmes.
DanishVi finder det indlysende, at der skal være koordinering og synkronisering mellem den sociale og den økonomiske dimension.
We feel that there is a clear need for coordination and synchronisation between the social and economic dimensions.
DanishFavorisering af undertekster i forhold til synkronisering fremmer sprogindlæringen, læsefærdigheden og en forbedret forståelse mellem kulturer.
Digital media make it possible to select a combination of languages and subtitles as necessary.
DanishHusk: Synkronisering går begge veje.
Remember: Synchronization goes two ways.
DanishAnmod om synkronisering af meddelelser
DanishSkift til offline efter synkronisering
DanishFå flere oplysninger om synkronisering
DanishArbejd offline efter synkronisering
DanishI ånden fra topmødet i Luxembourg skal vi naturligvis fremme en bedre synkronisering af procedurerne til fastsættelse af retningslinjerne for økonomi og beskæftigelse.
Certainly, in the spirit of the Luxembourg summit, we must encourage better synchronization of the guideline procedures in terms of economics and employment.
DanishNetop når vi skal gennemføre overgangen til euroen, har vi brug for en koordinering og synkronisering af økonomi-, penge-, budget-, beskæftigelses- og industripolitik.
Just at the moment when we are completing the transition to the euro we need to coordinate and synchronize economic, monetary, budgetary, employment and industrial policy.
DanishDet er ligeledes klart, at det kun er muligt at indføre et sådant informationssystem, hvis man har fælles standarder og synkronisering af dataindsamlingen og -videregivelsen.
It is equally clear that it is only possible to introduce such an information system with common standards and with synchronization of data collection and data dissemination exercises.
DanishI den forbindelse er der behov for en tæt synkronisering med vandrammedirektivet, så dette regelværk som moderdirektiv så at sige fuldt ud indarbejder datterdirektivet på sit område.
Associated with this is the need for close synchronisation with the Water Framework Directive, so that everything in the daughter directive lies within the scope of its parent directive.