dánsko-anglicko překlad pro "synke"

DA

"synke" anglický překlad

DA

synke {sloveso}

volume_up
1. generál
Jeg har en frygtelig følelse af, at hele skibet er ved at synke.
I have a horrible feeling that the whole ship is sinking.
Men da han så det stærke Vejr blev han bange; og da han begyndte at synke råbte han og sagde: "Herre frels mig!
But when he saw the wind boisterous, he was afraid; and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me!
synke (také: indtage)
Frels mig med din trofaste Hjælp fra Dyndet at jeg ikke skal synke; red mig fra dem der hader mig fra Vandenes Dyb
Let not the waterflood overflow me, neither let the deep swallow me up, and let not the pit shut her mouth upon me.
synke (také: dykke)
2. námořnictví
synke (také: forlise)

Příklady použití pro "synke" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DanishMen I vær frimodige og lad ikke Hænderne synke thi der er Løn for eders Gerning.
Be ye strong therefore, and let not your hands be weak: for your work shall be rewarded.
DanishMon de vil følge mig ned i Dødsriget skal sammen vi synke i Støvet?
They shall go down to the bars of the pit, when our rest together is in the dust.
DanishVar det indkalkuleret i beregningerne, at det ene eller andet skib måske ville synke?
What we need to know is why the work was not done in the United States.
DanishPå hin Dag skal der siges til Jerusalem: Frygt ikke Zion lad ikke Hænderne synke!
In that day it shall be said to Jerusalem, Fear thou not: and to Zion, Let not thine hands be slack!
DanishFattigdom fremskynder døden, og dødsfald gør overlevende mere udsatte for at synke ned i fattigdom.
Poverty hastens death, and deaths accelerate the survivors ' descent into poverty.
DanishMan skal selvfølgelig ikke at synke hen i katastrofeteorier, men der kan godt opstå nogle farer.
The dangers may become real, even without giving way to gloom-mongering.
DanishOgså du skal drikke og synke i Afmagt også du skal søge i Ly for Fjenden.
Thou also shalt be drunken: thou shalt be hid, thou also shalt seek strength because of the enemy.
DanishLanddistrikterne må ikke synke ned til at blive en folklore-indretning.
The rural areas must not degenerate into a museum of folklore.
Danishog den viser ham Nåde og siger: "Fri ham fra at synke i Graven Løsepenge har jeg fået!
Then he is gracious unto him, and saith, Deliver him from going down to the pit: I have found a ransom!
DanishFaren for at se nye skibe synke tæt ved vores strande bliver hele tiden større.
If Parliament fails to take effective action, the danger of more shipwrecks close to our beaches will increase.
DanishSå bragte Hedningerne i Landet Judas Folks Hænder til at synke og skræmmede dem fra at bygge;
Then the people of the land weakened the hands of the people of Judah, and troubled them in building,
DanishForgæves står de mig efter livet i Jordens Dyb skal de synke
They shall fall by the sword: they shall be a portion for foxes.
DanishJeg har en frygtelig følelse af, at hele skibet er ved at synke.
I have a horrible feeling that the whole ship is sinking.
DanishSnart skal den krumsluttede løses og ikke dø og synke i Graven eller mangle Brød
The captive exile hasteneth that he may be loosed, and that he should not die in the pit, nor that his bread should fail.
DanishDe afspejler, hvor hurtigt og hvor dybt mennesket kan synke.
They reflect how rapidly and how low mankind can fall.
DanishOver dem komme Død lad dem levende synke i Dødsriget!
As for me, I will call upon God; and the LORD shall save me!
DanishDen fremmede som er hos dig skal hæve sig op over dig højere og højere men du skal synke dybere og dybere.
The stranger that is within thee shall get up above thee very high; and thou shalt come down very low.
DanishNår man læser dokumenterne og opdager, hvor dybt nogle italienske politikere kan synke, kræver det en stærk mave.
My recollection is that we have always, in the past, had a different way of doing these things.
DanishHERRE lad mig ej blive til Skamme jeg råber jo til dig lad de gudløse blive til Skamme og synke tavse i Døden.
Let the lying lips be put to silence; which speak grievous things proudly and contemptuously against the righteous.
DanishThi de havde alle til Hensigt at indjage os Skræk idet de tænkte at vi skulde lade Hænderne synke så Arbejdet ikke blev til noget.
For they all made us afraid, saying, Their hands shall be weakened from the work, that it be not done.