dánsko-anglicko překlad pro "psykisk"

DA

"psykisk" anglický překlad

volume_up
psykisk {příd. jm.}
volume_up
psykisk {přísl.}
DA

psykisk {přídavné jméno}

volume_up
psykisk (také: mental, åndelig)
volume_up
mental {příd. jm.}
Jeg ønsker det nederlandske formandskab megen psykisk og fysisk ukuelighed.
I wish the Dutch presidency great physical and mental resilience in its work.
Vi kan ikke se passivt til til skade for disse mange mennesker, som udsættes for psykisk og fysisk vold.
We cannot be passive onlookers and fail these masses of people who are being subjected to mental and physical cruelty.
Herefter kommer andre sygdomme som diabetes og psykiske lidelser.
Then there are other diseases, such as diabetes and mental illness.
psykisk (také: synsk)
Dette organisk-psykiske syndrom angriber nervesystemet og kan føre til alvorlige former for hjerneskade.
This organic-psychic syndrome affects the nervous system and can result in serious forms of brain damage.

Příklady použití pro "psykisk" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DanishArbejdsløsheden kaster de berørte sociale kategorier ud i en materiel og psykisk elendighed.
Unemployment plunges the social categories affected into material and moral distress.
DanishVi skal arbejde for barnets ret til en sund fysisk og psykisk udvikling.
We must support the right of children to a healthy physical and psychological development.
DanishHandicappedes og psykisk syges situation vækker også bekymring.
Mr President, I believe Romania remains on track for accession by 1 January 2007.
DanishFysisk, seksuel eller psykisk vold forekommer i alle EU-landene.
Physical, sexual or psychological violence exists in every country in the EU.
DanishDen kan også have ødelæggende virkninger, både fysisk og psykisk.
It can also have devastating effects, both physically and pyschologically.
Danish- Hr. formand, som vi har hørt, er sport af fysisk og psykisk betydning for samfundet.
Therefore they have to make the maximum use of those resources.
DanishAt være soldat skader altid børn alvorligt psykisk og ofte også fysisk.
Being a soldier always causes serious psychological and often also physical damage in children.
DanishAlligevel er det for nogle chauffører en stor psykisk belastning at køre gennem tunnellen.
My colleague, Mr Markov, has already addressed the issues of supervision and cross-border tunnels.
DanishEr barnet handicappet, psykisk eller fysisk, kan graviditeten afbrydes indtil niende måned.
You see, abortion is legal – up to the third month in Austria.
DanishDen herskende klasse ønsker, at de skal være ulovlige, så den kan holde dem fysisk og psykisk som gidsler.
In other words, people who have been in Greece for 10, 20 or 30 years will still be illegal.
DanishFor det tredje: Psykisk og social støtte til fordrevne.
Thirdly: psychological and social support for displaced persons.
DanishRettigheder og værdighed er fremtiden for EU ' s politik om behandling af psykisk syge.
It was reported that Hungary has imposed a caged bed ban that will come fully into force at the beginning of 2005.
DanishMan angriber ikke kun fysisk og berøver folk fødevarer, mælk, kød og frugter, man angriber også psykisk.
It is not just their bodies which are under attack by being deprived of food, milk, meat and fruit.
DanishStadig flere kvinder og børn udsættes for ikke kun fysisk, men også psykisk vold.
Increasing numbers of women and children are victims of - as you would expect - physical, but also psychological violence.
DanishVold er også et symptom på psykisk sygdom.
Wages that are too low to meet costs can be discriminatory, however.
DanishDet samme gælder også for psykisk sundhed, som vil blive behandlet ud fra kriteriet om kønsdimensionen.
Unfortunately, the number of cases is increasing in the European Union among young people, especially women.
DanishJeg må afvise denne form for psykisk terror.
I do not accept this form of intellectual terrorism.
DanishDet er vigtigt at præcisere, at vi ikke mener personer med et fysisk eller psykisk handikap.
I also wish to comment on Amendment 22 concerning passengers who are potentially disruptive or whose behaviour is manifestly abnormal.
DanishHr. formand, kære kolleger, sidste sommer så jeg i Cambodja, at befolkningen stadigvæk er psykisk skadet.
Mr President, ladies and gentlemen, last summer I myself saw just how deeply traumatised the people of Cambodia still are.
DanishForestil Dem, hvilken psykisk skade et barn, der har haft to fædre og ingen mor eller to mødre og ingen far, kan tage.
Just imagine the psychological future of children with two fathers and no mother, or two mothers and no father!