dánsko-anglicko překlad pro "jeg"

DA

"jeg" anglický překlad

EN
volume_up
jeg {zájm.}
EN

DA jeg
volume_up
{et}

jeg (také: ego, selv)
volume_up
ego {podstatné jméno}

Příklady použití pro "jeg" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DanishHr. formand, jeg er ligeledes indforstået, som det blev aftalt på trepartsmødet.
The Council is also in agreement, Mr President, as established at the trialogue.
DanishJeg er derfor tilhænger af, at Parlamentet høres om udnævnelsen af direktørerne.
Mr Muis made this very clear at a meeting of the Committee on Budgetary Control.
DanishJeg beder om, at vi forsøger ikke bevæge os henimod en krise med» laksegalskab«.
So, please, do let's try not to rush straight ahead into a 'mad salmon ' crisis.
DanishJeg ser her ingen fra Rådet, hvilket ikke kan undre på dette tidspunkt af døgnet.
Not surprisingly - looking at the clock - no one from the Council is to be seen.
DanishDerfor mener jeg, at EU skal koncentrere sig om at lede og styre efterspørgslen.
If nothing is done, energy imports by 2030 could amount to 70 % of total needs.
DanishJeg mener, at det er vigtigt at anskue miljøspørgsmålene i et helhedsperspektiv.
It is my opinion that it is important to look at environmental issues as a whole.
DanishJeg er så træt af at sukke; jeg væder hver Nat mit Leje bader med Tårer min Seng;
Mine eye is consumed because of grief; it waxeth old because of all mine enemies.
DanishSom De anmodede om i Deres brev, henviste jeg sagen til Parlamentets Præsidium.
The matter was put before Parliament's Bureau, as you requested in your letter.
DanishJeg mener, at det bedre kan varetages af en europæisk politiinstitution, f.eks.
In my opinion, it should be assigned to a European police body such as Europol.
DanishDog synes jeg, at en del af argumenterne blot lyder som en masse undskyldninger.
Firstly, the ELDR Group’ s amendment is about tax coordination, not harmonisation.
Danish- I henhold til forretningsordenen har jeg ret til at stille tillægsspørgsmålet.
Today the Bureau is going to deal with the problems relating to Question Time.
DanishJeg mener, at hvis det går i den rigtige retning, gælder det om at holde kursen.
Mr Mulder stated we are on the right track, but wondered how long this would last.
DanishJeg havde den ære at repræsentere Cornwall og Plymouth her i Parlamentet i 10 år.
In the case of the Irish language a specific and unique measure was made in 1973.
Danish- Hr. formand, med Deres tilladelse har jeg en bemærkning til forretningsordenen.
The vote on the approval of the Commission will take place tomorrow at 11 a. m.
DanishDette faktum gælder også i EU, og jeg er ikke enig i kommissærens beskrivelse.
To turn the argument around, men constitute almost half the earth’ s population.
DanishJeg mener, at titlen på beretningen præcis dækker det, vi virkelig fokuserer på.
That action plan will include measures to rationalise the state aid framework.
DanishJeg tror, at svenskerne har medvirket til at udforme Europas nye sikkerhedsbegreb.
In my opinion, the Swedes have helped shape that new security concept in Europe.
DanishJeg mener dog ikke, at den nuværende regerings hidtidige holdning er berettiget.
Finally, on radical Islamism, our message to President Aliyev was also very clear.
DanishAf alle disse årsager, finder jeg det glædeligt, at betænkningen blev forkastet.
Being someone’ s guest does not give you the right to interfere in their business.
DanishJeg er bange for, at den pågældende mærkning forslår som en skrædder i helvede.
My fear is that the labelling in question will be like a plaster on a wooden leg.