dánsko-anglicko překlad pro "ikke"

DA

"ikke" anglický překlad

volume_up
ikke {přísl.}
EN
volume_up
ikke {citosl.}
EN
volume_up
ikke? {citosl.}
EN

DA ikke
volume_up
{příslovce}

ikke (také: ej)
volume_up
not {přísl.}
Det er ikke oplysning, det er ikke reklame, det er ikke dit, og det er ikke dat.
It is not information, it is not advertising, it is not this, it is not that.
Og ikke blot varer dette mirakel ikke evigt, men det er heller ikke bæredygtigt.
And not only is this miracle not eternal, but furthermore it is not sustainable.
Vi betaler ikke vores landmænd for ikke at bestille noget, heller ikke i fremtiden!
We do not pay our farmers for doing nothing, and nor will we do so in the future.

Příklady použití pro "ikke" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DanishDet er derfor, vi er stadig mere undersåtter og ikke herrer i verdenspolitikken.
This is why we are increasingly followers and no longer leaders in world policy.
DanishForsigtighedsprincippet er ikke nogen ligegyldig luksus, det er en nødvendighed.
The precautionary principle is no frivolous luxury; it is an absolute necessity.
DanishMen det er i hvert fald ikke nyttigt at køre sagen op, som spørgeren gjorde det.
However, there is no value in representing the issue as the questioner has done.
DanishDet har talsmanden for min gruppe sagt så udmærket, og jeg vil ikke gentage det.
The spokesman of my group has expressed this very well and I will not repeat it.
DanishDer er ikke her plads til en forsinket og dårlig høring, som der plejer at være.
There is no place here for a late and bad consultation, as is normally the case.
DanishStor formel magt betyder som bekendt ikke nødvendigvis bedre beslutningstagning.
Great formal power does not necessarily mean better decision-making, as we know.
DanishOg ikke blot varer dette mirakel ikke evigt, men det er heller ikke bæredygtigt.
And not only is this miracle not eternal, but furthermore it is not sustainable.
DanishSituationen i de andre berørte medlemsstater er heldigvis ikke lige så alvorlig.
The situation in the other affected Member States is fortunately not as serious.
DanishKommissionen mener for det andet, at beregningen ikke fungerer korrekt i Østrig.
Then the Commission said that the calculation did not work correctly in Austria.
DanishJeg beder om, at vi forsøger ikke bevæge os henimod en krise med» laksegalskab«.
So, please, do let's try not to rush straight ahead into a 'mad salmon ' crisis.
DanishUddannelse bliver stadig vigtigere, ikke mindst af beskæftigelsesmæssige grunde.
Education is increasingly important, not least from an employment point of view.
DanishJeg er ikke af den opfattelse, at Kommissionen ikke står stærkt i forhandlinger.
I do not have the feeling that the Commission is not strong in the negotiations.
DanishFår de ordentlig pleje, og er der stadig verserende sager, der ikke er afklaret?
Is there proper fostering in place and are there pending cases still unresolved?
DanishDet drejer sig ikke om at lukke bjergene inde bag beskyttelse eller privilegier.
It is not a question of enclosing mountain regions behind shields or privileges.
DanishMan skal ikke forveksle rygningen, der skyldes tobaksforbruget, og produktionen.
We must not confuse tobacco abuse caused by tobacco consumption with production.
DanishDet vil tage lang tid at komme over denne krise, men vi må ikke se bort fra den.
It will take a long time to recover from this crisis, but we must not ignore it.
DanishDet er mere sandsynligt, at hele FUP IV-øvelsen slet ikke vil have nogen effekt.
What is more likely is that the entire MAGP IV exercise will have had no effect.
DanishAntallet af medlemmer af Det Økonomiske og Sociale Udvalg må ikke overstige 350.
The number of members of the Economic and Social Committee shall not exceed 350.
DanishDersom vi sige at vi ikke have Synd bedrage vi os selv og Sandheden er ikke i os.
If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.
DanishMen Thomas hvilket betyder Tvilling en af de tolv var ikke hos dem da Jesus kom.
But Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them when Jesus came.