dánsko-anglicko překlad pro "fremsynet"

DA

"fremsynet" anglický překlad

volume_up
fremsynet {příd. jm.}
DA

fremsynet {přídavné jméno}

volume_up
fremsynet
fremsynet (také: forudseende, synsk, visionær)
fremsynet

Příklady použití pro "fremsynet" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DanishBorgerne forlanger på dette område et mere fremsynet engagement fra vores side.
The people of Europe want to see more foresighted commitment from us in this area.
DanishKommissæren har vist sig som en klog og fremsynet mand i sit strategipapir.
The Commissioner has shown himself wise and far-sighted in his strategy document.
DanishJeg vil således sige, at denne tekst er fremsynet og som helhed tilfredsstillende.
I regard the proposal as being both ambitious and satisfactory overall.
DanishFor det tredje vil vi også bede Kommissionen være lidt mere fremsynet.
Thirdly, what we are asking for is for you all to be a little more forward-looking.
DanishKommissionen har taget et langt mere proaktivt og fremsynet skridt i sine forslag.
The Commission is taking a far more proactive and forward-looking approach in its proposals.
DanishBeskæftigelsen fremmes gennem en aktiv og fremsynet industripolitik og arbejdsmarkedspolitik.
Employment is stimulated through proactive industrial and labour market policies.
DanishHeldigvis er kommissionen mere fremsynet, end dette parlament er det.
Fortunately, the Commission is more far-sighted than this Parliament.
DanishJeg vil betegne denne betænkning som fremsynet og realistisk.
I would say that this is both a forward-looking and realistic report.
DanishDen har været fremsynet, og vi har vist, hvad problemet er.
It has been clear-sighted, and we have shown where the problems lie.
DanishDen holdning, der kommer til udtryk heri, er fremsynet og konstruktiv, selv om der også fremføres kritik.
The position taken here is forward-looking and constructive, although it also has criticisms to make.
DanishVi håber, at den cubanske ledelse vil være fremsynet nok til at trække på samme hammel med os i denne sag.
We hope that the Cuban leadership will be far-sighted enough to pull together with us in this venture.
DanishDet er en meget fremsynet bog, som man kan lære meget af.
It was remarkably prescient and really repays reading.
DanishDe har, hr. statsminister, været fremsynet nok til at give Raoul Wallenberg den plads, han fortjener i historien.
You have had the foresight, Prime Minister, to give Raoul Wallenberg the place he deserves in history.
DanishJeg synes også, det er godt, at man har været fremsynet og taget nye beskyttelsesområder ind i billedet.
I also think it is good to have been far-sighted enough to have included new areas of protection in the picture.
DanishJeg hilser formandskabets fokus på værdien af et gavmildt, fremsynet og civiliseret samfund velkommen.
I welcome the emphasis in your presidency's statement on the values of a generous, outward-looking and civilised society.
DanishHr. formand, Kirkhope-betænkningen udgør ikke noget bidrag til en fremsynet fælles asyl- og indvandringspolitik.
Mr President, the Kirkhope report is not a contribution towards a progressive common policy on asylum and refugees.
DanishDet var den 6. juli i Leipzig, De slog til lyd for en fremsynet vision for EU, der byggede på et forslag til en forfatning.
At Leipzig on 6 July, you issued a call for a vision for the future of Europe, based on a draft constitution.
DanishEuropa-Parlamentet har med en fremsynet politik længe og målrettet arbejdet for at muliggøre den kommende udvidelse.
Through its far-sighted policy, the European Parliament has worked long and hard to bring about the coming enlargement.
DanishTil en effektiv beskæftigelsespolitik hører naturligvis også en koordineret og fremsynet økonomisk politik samt finanspolitik.
Of course, effective employment policies and coordinated and farsighted economic and financial policies belong together.
Danish., kan vi konkludere, at vi har brug for en mangfoldighed af fremsynet teknologi.
What we are about to receive now, is a sort of truck system, which I do not regard as strictly necessary.