dánsko-anglicko překlad pro "afsone"

DA

"afsone" anglický překlad

volume_up
afsone {tranz. sl.}

DA afsone
volume_up
{tranzitivní sloveso}

afsone
volume_up
to serve {tranz. sl.}
Men de bør have lov til at afsone deres dom så tæt på deres familie som muligt.
But they should be allowed to serve their sentences as close as possible to their families.
Han skal desværre afsone endnu seks måneder af en fængselsstraf på et år.
Unfortunately, he must serve another six months of a one-year sentence.
Akin Birdal er begyndt at afsone den resterende del af sin straf.
Akin Birdal has started serving the rest of his sentence.
afsone
volume_up
to do {tranz. sl.}

Příklady použití pro "afsone" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DanishOg hvis de dømmes, har de ret til at afsone deres straf i et europæisk fængsel.
They have the right to be interrogated, not tortured, by the police.
DanishNu mangler vi blot, at der bygges fællesskabsfængsler, hvor man kan afsone fællesskabsstraffene!
All we need now are Community gaols to carry out Community sentences!
DanishAkin Birdal er begyndt at afsone den resterende del af sin straf.
Akin Birdal has started serving the rest of his sentence.
DanishErfaringer fra lovovertrædere, som i stedet for at afsone deres straf tvinges til afvænning, viser noget andet.
The experience of delinquents who instead of serving out their time are forced to kick their habit tells a different story.
DanishHr. formand, engang var det første, folk bad os om, hurtige straffe for kriminaliteten og sikkerhed for, at de kriminelle kom til at afsone deres straf.
Mr President, there was a time when the first thing people asked for was timely crime prevention and sure penalties for criminals.
DanishHr. formand, fru kommissær, når en fornem mand i det antikke Rom blev dømt, havde han ret til at lade en anden afsone straffen som sin repræsentant.
   – Mr President, Commissioner, in Ancient Rome, when a high-ranking man was condemned, he had the right to have someone else punished on his behalf.
DanishDesuden findes der tilsyneladende en bilateral aftale mellem Egypten og Grækenland om udveksling af fanger, som har til formål, at de kan afsone straffe i deres hjemland.
There also appears to be a bilateral agreement between Egypt and Greece on the exchange of prisoners, which aims to enable prisoners to complete their sentence in their country of origin.