česko-anglicko překlad pro "zodpovídat se"

CS

"zodpovídat se" anglický překlad

CS zodpovídat se
volume_up
{reflexivní sloveso}

Ti, kteří se dopustili těchto teroristických útoků, musí být předvedeni před soud a zodpovídat se z tohoto hrůzného zločinu.
Those who perpetrated these terrorist acts must be brought to justice and made to account for their horrific crimes.
Jsou tomu nyní tři roky, co tento Parlament řekl, že Rada, která mezi námi není, by se měla zapojit a zodpovídat se z toho, jak vynakládá většinu rozpočtu, se kterým disponuje.
It is now three years since this Parliament said that the Council, the great absentee, should be involved in order to account for how it spends the greater part of the budget which it controls.

Podobné překlady pro "zodpovídat se" anglicky

se předložka
English
se zájmeno
sát sloveso
English

Příklady použití pro "zodpovídat se" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechNestátní subjekty a kriminálníci se musí zodpovídat před italskou justicí.
The non-State actors, the criminals, must answer before the Italian justice.
CzechKaždý, kdo na tuto půdu vstoupí, se bude zodpovídat před vojenským tribunálem.
Anyone entering this area will be answerable to a military tribunal.
CzechMyslíme si však, že OERT by se mělo zodpovídat evropským institucím a být před nimi transparentní.
We still think that BERT should be accountable to and transparent to the European institutions.
CzechPokud selžou ve výkonu činnosti, musejí se někomu zodpovídat.
If they fail to perform, they have somebody to answer to.
CzechItalská vláda se musí zodpovídat před Evropskou unií.
The Italian government must answer before the European Union.
CzechKaždý bude muset se jednou zodpovídat svým vnoučatům co jste dělali proti holocaustu v Africe?
Everybody's got to answer their grandchildren some day what you did about the holocaust in Africa, and you better have an answer.
CzechPodporuji cíle Parlamentu týkající se zajištění transparentních rozpočtových opatření pro EEAS s povinností zodpovídat se.
I support Parliament's objectives of ensuring transparent and accountable budgetary arrangements for the EEAS.
CzechMusí se zodpovídat za zvěrstva, která spáchali.
They must answer for their atrocities.
CzechMusíme se zodpovídat všem.
We have to be accountable to everyone.
CzechA konečně, nový krizový mechanismus znamená, mimo jiné, že by se museli zodpovídat například poskytovatelé pojištění či banky.
Finally, a new crisis mechanism means, among other things, that banks and insurance providers, for example, can be held accountable.
Czechzodpovídat se za
CzechNemůžeme dovolit, aby výbor odborníků dostal bianko šek, a nemusel se zodpovídat.
We cannot allow a committee of experts to have carte blanche and not be accountable; and so to me this new form of democratic scrutiny is altogether a plus point.
CzechPlánujeme v této oblasti přijmout rámcovou směrnici, která bude rovněž zahrnovat služby pro kolektivní správu práv, které musejí být transparentní a zodpovídat se svým členům.
We are planning a framework directive on these issues - including collective societies, which need to be transparent and accountable to their members.