česko-anglicko překlad pro "zapnutý"

CS

"zapnutý" anglický překlad

volume_up
zapnutý {příd. jm. m.}
EN
CS

zapnutý {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
zapnutý (také: napájený, poháněný, umocněný)
Pokud máte zesilovač signálu pro digitální televizní anténu, kabel musí pevně propojovat obě zařízení a zesilovač musí být zapnutý.
If you have a signal amplifier for the digital TV antenna, make sure that there is a cable firmly connecting the two, and that the signal amplifier is powered on.

Příklady použití pro "zapnutý" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechK používání tiskárny je nutné, aby počítač, k němuž je připojena, byl zapnutý.
The computer that the printer is connected to must be turned on to use the printer.
CzechZkontrolujte, zda je připojen napájecí kabel monitoru a zda je monitor zapnutý.
Verify that your monitor's power cord is connected and that your monitor is turned on.
CzechPřesun mezi seznamem zpráv, seznamem složek (pokud je zapnutý) a podoknem náhledu
Move between the message list, Folders list (if on), and Preview pane
CzechPokud je účet Guest zapnutý, klikněte na položku Guest a potom na možnost Vypnout účet Guest.
If the guest account is on, click Guest, and then click Turn off the guest account.
CzechZajistěte, aby byl filtr SmartScreen v aplikaci Internet Explorer 10 zapnutý.
Make sure SmartScreen Filter in Internet Explorer 10 is turned on.
CzechPokud bude počítač zapnutý v době další naplánované aktualizace, aktualizace se nainstalují.
If your PC is on during the next scheduled update, the updates will be installed then.
CzechPokud používáte systém Windows RT, je program Windows Defender stále zapnutý a nelze jej vypnout.
If you're using Windows RT, Windows Defender is always on and can't be turned off.
CzechZajistěte, aby byl filtr SmartScreen v aplikaci Internet Explorer 10 zapnutý.
Ensure SmartScreen Filter in Internet Explorer 10 is turned on.
CzechVe stolních počítačích je ve výchozím nastavení hybridní režim spánku zpravidla zapnutý.
Hybrid sleep is typically turned on by default on desktop computers.
CzechV britském tisku se rovněž tvrdí, že po 8. hodině večer již nemáte zapnutý telefon.
It is also claimed in the British press that you do not turn your phone on after 8 p.m. at night.
CzechPokud je zařízení vybaveno přepínačem bezdrátové sítě, zkontrolujte, zda je zapnutý.
If your device has a wireless switch, make sure it’s turned on.
CzechPokud je režim Insert zapnutý, psaný text je vkládán na místo kurzoru.
When Insert mode is on, text that you type is inserted at the cursor.
CzechPokud bude počítač zapnutý při další naplánované aktualizaci, aktualizace se nainstalují.
If your computer is turned on during the next scheduled update, the updates will be installed.
CzechUjistěte se, zda je počítač se sdílenými soubory a složkami zapnutý a nepřešel do režimu spánku.
Make sure the PC with the shared files and folders is turned on and hasn't gone to sleep.
CzechKlepněte nebo klikněte na Oznámení a zkontrolujte, jestli je Kalendář zapnutý.
Tap or click Notifications and make sure Calendar is On.
CzechV takovém případě se v části Sdílení a zjišťování ujistěte, že jsou zapnuty následující možnosti:
In that case, under Sharing and Discovery, make sure the following options are turned on:
CzechPokud používáte reproduktory, ujistěte se, zda jsou připojeny k funkčnímu zdroji napájení a zapnuty.
If you have speakers, make sure they're plugged into a working power source and turned on.
CzechPokud se tento vypínač na vašem počítači nachází, zkontrolujte, zda je zapnutý.
If your PC has a switch, make sure it's turned on.
CzechZkontrolujte, zda je směrovač nebo přístupový bod zapnutý a zda svítí kontrolka bezdrátového signálu.
Make sure the router or access point is turned on and that the wireless signal light is on.
CzechNejprve zkontrolujte, zda je chat zapnutý pomocí tlačítka zapnuto pod položkou Chat v pravém dolním rohu.
To make sure chat is turned on, click the on button under Chat in the lower-right corner.