česko-anglicko překlad pro "zaplavit"

CS

"zaplavit" anglický překlad

CS zaplavit
volume_up
{sloveso}

Organizované gangy obchodníků s lidmi neustále hledají nové mezery v našem obranném systému, přes které by mohly zaplavit EU migranty.
Organised human-trafficking gangs are constantly on the lookout for new gaps in our defences through which they can flood the EU with migrants.
A samozřejmě právě takto - s použitím levných materiálů a aniž by byla věnována pozornost kvalitě zpracování - je možné dosáhnout nízkých prodejních cen a zaplavit trhy zbožím.
It is in precisely this way, of course - by using cheap materials and not paying attention to workmanship - that it is possible to achieve low retail prices and to flood markets.
Prvořadé je, aby na britském trhu převažovaly tyto katalogy a nebyly vytlačovány tím, že by společnosti z EU mohly zaplavit britský trh pod záštitou obchodních právních předpisů EU.
It is paramount that these directories are given prominence in the UK market and are not expunged by allowing EU companies to flood the British market under the aegis of EU trade legislation.
zaplavit (také: fluktuovat, plavat, plavit, plout)
zaplavit (také: přemoci, uchvátit, zdolat, zdrtit)
zaplavit
zaplavit
zaplavit (také: zalít)
zaplavit
zaplavit
volume_up
to awash {podstatné jméno}