česko-anglicko překlad pro "zaplést"

CS

"zaplést" anglický překlad

volume_up
zaplést {refl. sl.}

CS zaplést
volume_up
{sloveso}

zaplést
zaplést (také: zamotat)
zaplést (také: rozmotat, rozplést, zamotat)

Příklady použití pro "zaplést" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechDo toho se vůbec nechci zaplést, o to mi nejde.
I don't want to get into that, you know; that's not my point.
CzechBlízký východ je snad nejvíce nestálou oblastí, která je v současnosti schopna se zaplést do široce rozšířeného vojenského konfliktu.
The Middle East is perhaps the most volatile region capable at the moment of stumbling into a widespread conflagration.
CzechVyjadřuji hluboké politování nad tím, že by jednotlivé síly levice měly Evropský parlament opět zaplést do sporů, které jsou plně v pravomoci Itálie.
I very much regret that once again the various forces of the left should bring to the European Parliament a controversy that is entirely within the Italian sphere.
CzechPane předsedající, hlasoval jsem proti této zprávě, protože se snaží zcela nepřiměřeně zaplést zemědělství do obrovské regulační zátěže, kterou by to přineslo.
Mr President, I voted against this report because of its attempts to totally unnecessarily entwine agriculture into the huge burden of regulation which it would import.