česko-anglicko překlad pro "zakročit"

CS

"zakročit" anglický překlad

CS zakročit
volume_up
{sloveso}

1. generál

Evropská unie má způsoby a prostředky, jak zakročit a dosáhnout, aby tomu Turecko zabránilo.
The EU has the ways and means to intervene with Turkey to stop this from happening.
Proto musí být Komise schopna zakročit na trhu rychleji a tento směr je v tomto ohledu pozitivní.
This is why the Commission must be able to intervene more quickly in the market, and this motion is positive in that respect.
Mělo by být více kontrol umožňujících zakročit v případech možného zneužívání rychleji než dosud.
There should be more controls in place to make it possible to intervene faster than now in cases of possible abuse.
zakročit (také: zasáhnout)
zakročit

2. "proti"

zakročit (také: posvítit si, zasáhnout, zatočit)

Příklady použití pro "zakročit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechEvropská unie musí zakročit zejména proti tomuto znepokojivému vývoji.
The European Union needs to act specifically against this worrying development.
CzechMyslím si, že Komise má příležitost a povinnost konečně v této oblasti zakročit.
I believe that the Commission has the opportunity and the duty finally to take action here.
CzechStále však existuje nekalá soutěž, a v těchto případech by měla Komise zakročit.
However, we still have unfair competition and this is where the Commission needs to take action.
CzechPokud má tato cena něco znamenat, musíte zakročit proti takovému porušování lidských práv.
If this prize is to mean anything, you need to stand up against these human rights abuses.
CzechBylo by také užitečné mít odvahu a rázně zakročit proti daňovým rájům.
It would also be necessary to have the courage to close tax havens.
CzechMy všichni, kdo žijeme v Evropě, musíme otevřít oči a zakročit, abychom ochránili náboženskou svobodu.
All of us in Europe need to open our eyes and take action to safeguard freedom of religion.
CzechOpírajíce se o to, co nám říká věda, proto musíme zakročit.
Therefore, relying on what science is telling us, we have to act.
CzechJsme však povinni zakročit proti rozvratným projektům, jako je například baltský plynovod.
However we are also obliged to act against projects that are divisive, for example the Baltic gas pipeline.
CzechEU musí zakročit, aby stabilizovala tuto situaci.
The EU must now take action in order to stabilise this situation.
CzechJe to vážná výstraha pro Komisi, ale také pro vlády členských států, že je potřeba nějak zakročit.
It is a serious warning to the Commission but also to the Member State governments that they need to do something.
CzechMusíme proti takovým provokacím rázně zakročit.
We have to take decisive action against such provocation.
CzechV době recese je Komise i nadále odhodlána rozhodně zakročit proti požadavku na protekcionismus.
In this context of recession, the Commission remains determined to take decisive action against calls for protectionism.
CzechPodle mého názoru je zapotřebí důrazně zakročit.
In my opinion, there is a need to take decisive action.
Czech. - (SV) Terorismus je jev, který přesahuje hranice, a je nutné proti němu rázně zakročit společnými silami.
in writing. - (SV) Terrorism is a cross-border phenomenon and must be combated vigorously by common action.
CzechMusíme zakročit v oblasti příčin inflace.
We need to take action on the causes of inflation.
CzechProti těmto lidem je třeba zakročit, abychom zajistili, že se to již nebude opakovat, a obnovili důvěru spotřebitelů.
We must take action against these people to make sure that it does not happen and to restore consumer confidence.
CzechÚtoky jsou stále častější a zákeřnější, obklopuje je ticho nebo lhostejnost a je třeba proti nim bezodkladně zakročit.
These attacks are increasing in number and in virulence, amid silence or indifference, and they warrant urgent action.
CzechVe zprávě se upozorňuje na velmi závažný problém a je zde jasně ukázáno, že je proti takovým postupům třeba zakročit.
The report flags up a very serious problem and clearly illustrates the need for action to be taken against such a practice.
CzechMusíme zakročit proti rostoucí inflaci.
We have to act against growing inflation.
CzechEvropská unie musí rozhodně zakročit proti mučení a veškerému nelidskému zacházení ve věznicích, z nichž jsou některé tajné.
The European Union must take more decisive action on torture and all inhumane treatment in prisons, some of them secret.