česko-anglicko překlad pro "vyčítat"

CS

"vyčítat" anglický překlad

CS vyčítat
volume_up
{sloveso}

vyčítat
Myslím si, že není důvod něco těmto orgánům vyčítat.
I believe that there is no reason to reproach these authorities.
Neměli byste nám vyčítat, že se k němu tak chováme, tedy že po něm žádáme o něco více právě proto, že je Polsko významnou zemí.
You should not reproach us for treating it as such, that is to say, asking a bit more of it, precisely because Poland is an important country.
vyčítat (také: kritizovat, kárat, zkritizovat)
vyčítat (také: obtěžovat, otravovat, rýt)

Příklady použití pro "vyčítat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechRada si rovněž nemusí vyčítat, že uznala mnoho požadavků Parlamentu v jeho usnesení ze dne 27. dubna 2004.
The Council can also have no qualms about accepting many of the demands expressed by Parliament in its resolution of 27 April 2004.
CzechSamozřejmě, každý z nás jí může něco vyčítat, ať už možnosti neúčasti, nebo to, že je zjednodušená nebo naopak komplikovanější.
Of course, we all have criticisms, not least on the opt-outs, not least on the question of whether it is simplified or actually more complicated.
CzechDále je velmi nespravedlivé vyčítat španělskému předsednictví, že se neúčastní této rozpravy, protože španělské předsednictví pracuje velmi neúnavně.
Furthermore, to say that the Spanish Presidency is wrong not to be present at this debate is deeply unfair, because the Spanish Presidency is indefatigable.
CzechVzhledem k intrikám a pletichaření, které se děly v roce 2004, ji nemůžeme nic vyčítat, s výjimkou skutečnosti, že tentokrát zahraniční volební pozorovatelé výsledky potvrdili.
Given the intrigues and scheming which went on in 2004, we cannot blame her, except for the fact that this time, international election observers have confirmed the results.
CzechChtěl bych říci, pane Sturdy, že skutečně není správné vyčítat Komisi, že respektuje v zákonech zakotvenou dělbu práci mezi evropskou úroveň a členské státy.
I should say, Mr Sturdy, that it is really not right to blame the Commission for the fact that we respect the legally enshrined division of labour between the European level and the Member States.