česko-anglicko překlad pro "vložit se"

CS

"vložit se" anglický překlad

volume_up
vložit se {refl. sl.}

CS vložit se
volume_up
{reflexivní sloveso}

1. generál

vložit se (také: stenografie, vstoupit)

2. "do něčeho"

vložit se
volume_up
to intervene {sl.} (in sth.)

Podobné překlady pro "vložit se" anglicky

vložit sloveso
se předložka
English
se zájmeno
sát sloveso
English

Příklady použití pro "vložit se" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechUstanovení o lidských právech se pokoušíme vložit do každé rámcové dohody, kterou uzavíráme s nějakou třetí zemí.
We try to insert a human rights clause in every framework agreement which we conclude with a third country.
CzechA snažili jsme se vložit tohle všechno do našich laboratorních robotů, protože si myslíme, že toto je to, jak chcete s roboty v budoucnu interagovat.
And we've been trying to put that into our lab robots because we think this is how you're going to want to interact with robots in the future.
CzechTato analýza však ukázala, že pouhé dva státy se rozhodly vložit do tržního dohledu více peněz, navzdory skutečnosti, že jsme zpřísnili pravidla.
However, this study showed that, despite the fact that we have tightened up the rules, only two Member States chose to put more money into market surveillance.
CzechPodařilo se nám vložit nové ustanovení, díky němuž bude Agentura moci navrhovat základní kritéria, která se mají zohlednit při povolování výjimek pro nová vzájemná propojení.
We have managed to include a new provision whereby the Agency will be able to propose the basic criteria to be included in the granting of exemptions for new interconnections.
CzechZpravodaj se snažil do kapitoly nazvané "Rozpočtová zodpovědnost jako princip rozpočtu na rok 2012" vložit článek týkající se decentralizovaných agentur Evropské unie.
The rapporteur sought to insert a paragraph concerning the European Union's decentralised agencies into a chapter entitled 'Sustainability and responsibility at the heart of the 2012 EU budget'.