česko-anglicko překlad pro "venku"

CS

"venku" anglický překlad

volume_up
venku {přísl.}

CS venku
volume_up
{příslovce}

venku (také: mimo, pryč, ven, vně)
volume_up
out {přísl.}
Ale venku v krajině, jeden gigawatt odpovídá řádově 130.000 ~~~ hektarům vybuldozerované pouště.
But out in the landscape, one gigawatt is on the order of 50 square miles of bulldozed desert.
Na každý takový problém totiž někde venku existuje řešení.
Every problem that's out there, somebody has the idea for.
Venku čeká armáda lobbistů a všichni se snaží ze svého oboru udělat zvláštní případ.
Out there is an army of lobbyists, all making special cases for their industry.
venku (také: mimo, ven, vně)
volume_up
outside {přísl.}
Jsou venku, poskytují rozhovory pro televizi a snaží se vysvětlit své stanovisko.
They are outside, giving television interviews and trying to present their position.
A to se stalo i toho úterního rána v září a venku bylo docela hezky.
And this was that Tuesday morning in September, and it was pretty nice outside.
Venku je fronta žen, které čekaly na ošetření několik hodin.
Outside, there is a line of women who have waited several hours to be treated.
venku
volume_up
outdoors {přísl.}
A když jste venku, ten typ vzduchu má mikroby, které jsou obvykle spojeny s listy rostlin a zeminou.
And when you're outdoors, that type of air has microbes that are commonly associated with plant leaves and with dirt.
A model se kterým pracujeme v nemocnicích, a také v mnoha a mnoha jiných budovách, je udržovat přírodu venku.
And the model that we're working with in hospitals, and also with many, many different buildings, is to keep the outdoors out.
Když se podíváte na x-osu tohoto grafu, uvidíte, že to, co obvykle chceme dělat― udržovat přírodu venku― jsme dosáhli mechanickou ventilaci.
If you look at the x-axis of this graph, you'll see that what we commonly want to do -- which is keeping the outdoors out -- we accomplished that with mechanical ventilation.
venku (také: daleko, neustále, pryč, soustavně)
volume_up
away {přísl.}
Paní předsedající, když hraje Anderlecht s Lutychem, musí být pravidla stejná, ať hraje doma nebo venku, a stejnou zásadou se musí řídit i průmyslový systém.
Madam President, when Anderlecht plays Liège, the rules must be the same whether it plays at home or away, and the same principle must also apply to our industrial system.

Příklady použití pro "venku" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechMůžeme vytvořit objekty, které jsou velice inspirující zevnitř i z venku?
Or can we create simply sculptures that are very inspiring to be in and to be around?
CzechPane komisaře, přestože venku prší, je dnes pěkný den.
Commissioner, in spite of the rain, this could be a nice day.
CzechA když jsme přišli z venku, on přišel po práci s pluhem, sedávali jsme kolem toho stolu každou noc.
And we'd come in from playing, he'd come in from plowing and working, and we'd sit around that table every night.
CzechV překřásném Manhattanu jsou všichni v lednu venku. ~~~ (Smích) (Potlesk) Já jsem přinesla ledový čaj.
♫ ♫ The flies are the size of your head ♫ ♫ Next to the palm tree, ♫ ♫ Did you see the 'gators ♫ ♫ Looking happy and well fed?
CzechJá jsem venku anonymně stál ve svetru a pokládal jsem ruku na odpadkový koš, jako znamení, že se má přejít na další aktivitu.
And I was standing just anonymously in a sweatshirt, putting my hand on and off of a trashcan to signal the advancement.
CzechV době před věkem objevů měla většina civilizací tento dvojstranný pohled na svět a dělila ho na svět uvnitř a svět venku.
In the days before the exploratory age, most civilisations held such a bicameral view of the world as being 'within' and 'without'.
CzechMůj manžel rád sleduje předpověď počasí, aby náhodou nepřišel o ty dvě minuty, na které se venku objeví slunce.
My husband likes to keep his eye on the weather forecast just in case there's a two-minute sliver of sunshine in the day that he might possibly miss.
CzechVnitřní pocit správnosti, který tak často všichni zažíváme, není věrohodným obrazem toho, co se ve skutečnosti děje ve světě tam venku.
This internal sense of rightness that we all experience so often is not a reliable guide to what is actually going on in the external world.
CzechJsou uvnitř i venku, jsou aktivní v členských státech EU včetně Rakouska, Nizozemska, Skandinávie - neměli bychom to brát na lehkou váhu.
Internally, externally, also active in EU Member States, including Austria, the Netherlands, Scandinavia - we should not go over this lightly.
Czechbýt venku z problémů
CzechV překrásném Manhattanu jsou všichni v lednu venku. (Pískání) A všichni!
(Whistling) (Laughter) ♫ My preacher said, ♫ ♫ Don't you worry ♫ ♫ The scientists have it all wrong ♫ ♫ And so, who cares it's winter here?
CzechPři výkonu trestu ve věznici s minimální ostrahou se dostal pod vliv finančních podvodníků a tihle podvodníci ho přesvědčili, aby pro ně pracoval až bude zase venku.
At his open prison, he came under the influence of financial fraudsters, and those financial fraudsters persuaded him to work for them on his release.