česko-anglicko překlad pro "ven"

CS

"ven" anglický překlad

volume_up
ven {přísl.}

CS ven
volume_up
{příslovce}

ven (také: mimo, pryč, venku, vně)
volume_up
out {přísl.}
A tak jsem šel ven a vyfotil tady ty trávy, které se na jaře derou ven podél silnice.
And I did go out, and I did this picture of grasses coming through in the spring, along a roadside.
Jde především o kyselinu sírovou, a tady vyvěrá ven v neskutečném množství.
It's basically sulfuric acid, and it's being just dumped out, at incredible rates.
Nic vám nebrání jít ven a vzít si technologii sebou.
There's nothing stopping you from going out there and getting the technology.
ven (také: mimo, venku, vně)
volume_up
outside {přísl.}
Ještě více mne ale nadchává, že s ním můžete jít ven.
But I'm more excited that you can actually take it outside.
A přesto když vyjdete ven, uvidíte největší podívanou ve vesmíru, tedy vesmír samotný.
And you can still also go outside and enjoy the greatest show in the universe, which is, of course, the universe itself.
Nyní díky mobilní technologii můžeme děti poslat ven do světa přírody i s jejich technikou.
But now with mobile technology, we can actually take our children outside into the natural world with their technology.
ven (také: dále, pryč)
volume_up
forth {přísl.}
volume_up
afield {přísl.}

Příklady použití pro "ven" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechUfficio: Lun-Ven 9:00-13:00 Sala Lettura: Lun-Ven 9:00-19:00 e Sab 8:30-11:30
Ufficio: Lun-Ven 9:00-13:00 Sala Lettura: Lun-Ven 9:00-19:00 e Sab 8:30-11:30
CzechČlenství v Unii rozšířilo naše obzory a povzbudilo nás dívat se směrem ven.
Membership of the Union has broadened our horizons and encouraged us to look outwards.
CzechV mé zemi obvykle říkáme, že je hloupé pouštět oheň komínem ven.
In my country, we usually say that it is stupid to let the fire go up the chimney.
CzechJaké jsou současné údaje o obchodu směrem dovnitř a směrem ven v tomto odvětví v případě Řecka?
What are the current inward and outward figures for Greece in this sector?
CzechZemě, které nedodržují pravidla eurozóny, musí ze hry ven.
Countries that are not playing by the rules of the euro area must leave the game.
CzechChceme a potřebujeme se dostat ven z této na ropě založené společnosti.
We want and we need to move away from this oil-based society.
CzechAž vyjdeme ven ze sněmovny, pane předsedající, je možné, že zjistíme, že jsme chudší a méně zabezpečení.
When we exit the House, Mr President, we may find ourselves poorer and more insecure.
CzechBudeme s ní otáčet, takže ji uvidíte vnitřní stranou ven.
Now watch, as it rotates back, how quickly your perception snaps.
CzechNyní nastal čas, aby se EU začala dívat směrem ven a kupředu.
It is now time for the EU to look outwards and forwards.
CzechNaštěstí mě Kirk viděl, připlaval ke mně a vytáhl mě ven.
Luckily Kirk had seen me and he swam over and pulled me up.
CzechVznikly určité problémy a my z nich musíme najít cestu ven.
There are problems, and we have to find a way forward.
Czech(Smích) Dostaly se takové kosočtvercové tvary ven?
Video: (Buzzer) Man: Shreddies is supposed to be square.
CzechNyní ale potřebujeme začít novou kapitolu, kapitolu vyhlížení ven a postavení se výzvám globalizace.
Now, though, we need to open a new chapter, a chapter of looking outwards, of rising to the challenges of globalisation.
CzechPokud nyní nepůjdou státy Evropské unie s pravdou ven, budou jejich špinavá tajemství odhalena tak jako tak zpoza Atlantiku.
If EU States do not come clean, their dirty secrets will be revealed anyway from across the Atlantic.
CzechDo této recese právě vstupujeme, a budeme-li jí čelit s vypočteným rizikem, můžeme z ní vidět naši cestu ven.
We are now just entering into this recession, and, if we take it head on with calculated risk, we can see our way through it.
CzechMám pár návrhů, jak z toho ven.
So I have some suggestions to remedy the situation.
CzechJak se dostat z tohoto začarovaného kruhu ven?
CzechEuro a vnitřní trh jsou naší nejúspěšnější odpovědí na globalizaci, a to jak směrem ven, tak i dovnitř.
The euro and the internal market represent our most successful response to the challenges, both internal and external, of globalisation.
CzechJe načase, aby se Unie, a tím i Evropská rada, podívala ven a řešila problémy svých občanů rozhodněji.
It is a time for the Union, and hence the European Council, to look outward and to be decisive in tackling the problems faced by citizens.
CzechDruhým příkladem je rozvoj a přesněji prudký nárůst ven potravin, který ohrožuje rozvojové cíle tisíciletí.
The second example is development, and specifically soaring food prices, which threaten all of the Millennium Development Goals (MDGs).