česko-anglicko překlad pro "uspěl"

CS

"uspěl" anglický překlad

CS uspěl
volume_up
{sloveso}

uspěl
volume_up
succeeded {příč. min.}
Ale záměry pana Jørgensena byly dobré a v mnoha oblastech uspěl.
Mr Jørgensen, however, has had good intentions and he has succeeded in many areas.
Chápu, že máte zájem na postupu zvednuté ruky, takže jste uspěl!
I understand that you have an interest in promoting 'catch-the-eye', so you have succeeded!
Myslím, že uspěl, když upozornil na význam bioplynu jako udržitelné energie budoucnosti.
I think he has succeeded in pointing out the significance of biogas for a sustainable energy future mix.

Příklady použití pro "uspěl" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechZjistili jsme, že počítač v 75 procentech případů uspěl a odhadl symbol správně.
What we found was that the computer was successful in 75 percent of the cases in predicting the correct symbol.
CzechPane Barroso, přeji vám, abyste uspěl s plánem na spravedlivější zdanění, které by nám mělo pomoci dostat se z krize.
Mr Barroso, I wish you luck with your plan for fairer taxation as a way out of the crisis.
CzechPane předsedající, touto otázkou vysokých cen elektřiny v Irsku se zabýval náš kolega, bývalý poslanec této sněmovny, pan Simon Conveney, a doufáme, že uspěl.
Mr President, that issue of high electricity prices in Ireland has been tackled by a colleague of ours, formerly of this Chamber, Simon Coveney, and we hope that he is successful in it.