česko-anglicko překlad pro "uložit"

CS

"uložit" anglický překlad

volume_up
uložit {tranz. sl.}

CS uložit
volume_up
{sloveso}

1. generál

uložit (také: deponovat, položit, složit, usadit)
Sterilizace se běžně provádí prostřednictvím nabídky termínovaných vkladů, které mohou banky uložit u centrální banky.
The sterilisation is normally executed through an offer of fixed-term deposits that banks can make in the central bank.
uložit (také: parkovat, zaparkovat)

2. IT

uložit
Vyberte přílohy, které chcete uložit, a klepněte na tlačítko Uložit.
Select the attachments that you want to save, and then click Save.
V dialogovém okně Uložit soubor jako pojmenujte dokument XPS a klikněte na tlačítko Uložit.
In the Save the file as dialog box, name your XPS document, and then click Save.
Pokud chcete uložit dokument a pak ukončit program, klikněte na tlačítko Uložit.
To save the document and then exit the program, click Save.

3. finance

uložit (také: investovat)

4. právo

uložit (také: vyžadovat)
Ačkoli panuje přesvědčení, že účet za krizi by měly zaplatit finanční služby a bankovní sektor, neměly bychom naše občany podvádět a uložit jim další daňové břemeno.
While there is a feeling that the financial services and banking sector should meet the bill for the crisis, we should not cheat our citizens by imposing on them an additional fiscal burden.

Příklady použití pro "uložit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechSankce by se uložit neměla, protože drželi v rukou plakáty a transparenty.
Disciplinary action is not being taken because they held up posters and banners.
CzechAplikace a systémové soubory je třeba uložit na místní jednotku (obvykle jednotka C).
Apps and system files need to be stored on a local drive (typically the C: drive).
CzechPokud Soudní dvůr shledá, že členský stát rozsudku nevyhověl, může mu uložit pokutu.
If the Court finds that the country has not followed its ruling, it can issue a fine.
CzechZadejte jedinečný název pro film, který chcete uložit za účelem sdílení v e-mailu.
Name the movie that you’re saving to share in email with a unique name.
CzechSoubory lze uložit na jednotku USB Flash, disky CD, DVD nebo na pevný disk.
The files can be saved on a USB flash drive, CDs, DVDs, or a hard drive.
CzechVýstřižek můžete také uložit jako soubor ve formátu HTML, PNG, GIF nebo JPEG.
Фрагменти можна зберігати як файли форматів HTML, PNG, GIF або JPEG.
CzechSystém se za několik sekund automaticky znovu pokusí obrázek uložit.
Please wait for the system to automatically retry within a few seconds.
CzechTam, kde to nechápou, musíme reagovat legislativní cestou, musíme ji uložit zákonem.
Where this is not understood, we need to respond with our legislation; we need to impose it by law.
CzechPokuste se soubor otevřít v programu pro úpravu videa a znovu uložit v podporovaném formátu.
Try opening the file in a video editing program and resaving the file in a supported format.
CzechProtože máme politický vliv, musíme uložit potrubí tam...
Because we have political influence we absolutely have to lay the pipeline there.
CzechZadejte název složky, do které se mají soubory uložit, a klepněte nebo klikněte na položku Import.
Enter a name for the folder you want to put the files in, and then tap or click Import.
CzechPokud lze ovšem soubor bez problémů otevřít, upravovat a uložit, nemusíte mít o něj starosti.
If the file can be opened, edited, and saved without incident, though, don't worry about it.
CzechSituace v Íránu je absurdní, protože trest smrti se může uložit za nic a za všechno.
The situation in Iran is absurd because the death penalty can be imposed for anything and everything.
CzechPak můžete motiv uložit a použít kdekoli se vám hodí.
Після цього створені теми можна зберегти та використовувати їх за вашим настроєм.
CzechKromě zálohování souborů je vhodné uložit na bezpečné místo informace o přenosném počítači.
Крім створення резервних копій файлів, у надійному місці варто зберігати ще й відомості про ноутбук.
CzechOdvětví dopravy to má již dost těžké a nepotřebuje další daně, které jim Evropa chce uložit.
The transport sector has it hard enough as it is, and is not expecting more taxes imposed by Europe.
CzechMůžete dokonce vytvořit své vlastní motivy, které můžete uložit a vracet se k nim tak často, jak budete chtít.
Можна навіть створити та зберегти власні теми, щоб застосовувати їх, коли забажаєте.
CzechNapříklad záměr řecké vlády jednoduše uložit na takovéto transakce 10% daň je skandální.
The Greek Government's intention, for example, to simply levy a 10% tax on such transactions is scandalous.
CzechNestačí pouze uložit k ledu povyšování vztahů.
It is not enough just to put the upgrading of the relationship on ice.
CzechMěli bychom přivítat spolupráci, ale rovněž dát na srozuměnou požadavky, jež je třeba uložit.
We should welcome cooperation, but should also be clear when it comes to the requirements that need to be imposed.