CS

ujištění {střední rod}

volume_up
ujištění (také: jistota, pojištění, zajištění, záruka)
volume_up
assurance {podstatné jméno}
Pro Parlament je velice těžké přijmout bezpodmínečné ujištění.
It is very hard for Parliament to accept an unconditional assurance.
Toto je tedy první ujištění, které bychom jim měli dát: že jejich úspory jsou v bezpečí.
So that is the first assurance we should give them: that their savings are protected.
Doufám, že ve svém ujištění nemá nějaké podmínky nebo zadní vrátka.
I hope that his assurance does not involve any conditions or loopholes.
ujištění (také: uklidnění)
volume_up
reassurance {podstatné jméno}
Již mnohokrát jsme se zástupci Komise jednali, abychom získali potřebné ujištění.
We have now had many meetings with the Commission to get reassurance on this.
My to opravdu vítáme, ale požadujeme ujištění, že k tomu skutečně dojde.
We very much welcome that, but we want reassurance that this is exactly the case.
Pane komisaři, mnohokrát vám děkuji za vaše opětovné ujištění.
Thank you very much, Commissioner, for that reassurance.
ujištění (také: potvrzení, prohlášení, tvrzení)
volume_up
affirmation {podstatné jméno}
ujištění (také: tvrzení)
volume_up
averment {podstatné jméno}

Příklady použití pro "ujištění" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJiž mnohokrát jsme se zástupci Komise jednali, abychom získali potřebné ujištění.
We have now had many meetings with the Commission to get reassurance on this.
CzechDoufám, že ujištění, která přednesla paní Jordan Cizeljová, budou kontrolována.
I hope that the assurances made by Mrs Jordan Cizelj will be followed up.
CzechMy to opravdu vítáme, ale požadujeme ujištění, že k tomu skutečně dojde.
We very much welcome that, but we want reassurance that this is exactly the case.
CzechPomohlo by, kdybychom v tomto směru získali od Komise některá ujištění.
It would be helpful to gain some reassurances from the Commission in these regards.
CzechToto je tedy první ujištění, které bychom jim měli dát: že jejich úspory jsou v bezpečí.
So that is the first assurance we should give them: that their savings are protected.
CzechRád bych vás požádal o ujištění, že bude tato situace v příštích několika měsících napravena.
I would ask you to ensure that this situation is remedied in the next few months.
CzechPřes všechna ujištění byla příležitost, kterou setkání států mohlo být, promarněna.
Despite all assurances, the opportunity that a gathering of the states might bring was lost.
CzechChtěla bych od vás ujištění, že je tam nicméně kontrola i vyváženost.
I would like assurances from you that the checks and balances are there nonetheless.
CzechBuďte ujištěni, že Komise tuto situaci velmi pečlivě sleduje.
You can be assured that the Commission is following this situation very closely.
CzechDomnívám se, že někteří poslanci budou dnes večer toto ujištění od Komise požadovat.
I think there will be Members tonight who will be seeking that reassurance from the Commission.
CzechNa základě dnešních ujištění budu rád i nadále s Komisí spolupracovat.
I will be happy to continue working with the Commission on the basis of today's assurances.
CzechDoufám, že ve svém ujištění nemá nějaké podmínky nebo zadní vrátka.
I hope that his assurance does not involve any conditions or loopholes.
CzechPečlivé přečtení obsahu dohody by nám v tomto ohledu mělo poskytnout naprosté ujištění.
A careful reading of the content of the agreement should give full reassurances in this regard.
CzechBuďte prosím ujištěni, že Evropská unie v tomto bodě nebude uhýbat.
Please be assured that the European Union will not move on this point.
CzechZadruhé bych rád slyšel ujištění paní komisařky ohledně financování dohod o hospodářském partnerství.
Secondly, I would like to hear the Commissioner reassure us on the finance for EPAs.
CzechDoufám, že všechny skupiny budou toto ujištění považovat za dostatečné.
I hope that all groups will find that reassuring and adequate.
CzechPokud se týká činů, buďte ujištěni, že uděláme vše, co umíme.
Concerning action, be sure that we are going to do as much as we can.
CzechPro Parlament je velice těžké přijmout bezpodmínečné ujištění.
It is very hard for Parliament to accept an unconditional assurance.
CzechOd Rady a Komise se nám nyní dostává spousta ujištění a slibů.
We are now receiving loads of assurances and promises from the Council and from the Commission.
CzechJsem komisaři zavázána za jeho ujištění v tomto ohledu a budu situaci sledovat.
I am obliged to the Commissioner for his assurances in this regard, and I shall also be monitoring the situation.