česko-anglicko překlad pro "uchvátit"

CS

"uchvátit" anglický překlad

CS uchvátit
volume_up
{sloveso}

uchvátit (také: brát, chopit se, chytit, donášet)
uchvátit (také: chytat, chytit, dopadnout, ovládnout)
uchvátit (také: chytnout, popadnout, shrábnout, uchopit)
Nezakotvené nadnárodní společnosti, které jsou zaměřené výhradně na zisk, chtějí uchvátit největší část zisků a přitom co nejméně přispět k veřejným výdajům.
The rootless, exclusively profit-oriented multinationals want to grab the lion's share of the profits while contributing as little as possible to public costs.
Aby bylo jasno: návrh na 5 % navýšení je naprosto nepřijatelný, stejně jako myšlenka takzvaných vlastních zdrojů - jedná se pouze o snahu EU uchvátit moc.
Let us be clear: the suggestion of a 5% increase is completely unacceptable and the idea of so-called own resources is equally unacceptable - it is just a power-grab by the EU.
uchvátit (také: chytit, chytnout, konfiskovat, obsadit)
uchvátit (také: vyrvat)
uchvátit (také: přemoci, zaplavit, zdolat, zdrtit)
uchvátit (také: uzurpovat, zmocnit)
uchvátit
uchvátit (také: znásilnit)
uchvátit

Příklady použití pro "uchvátit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechTato politika spolu s protizemědělskou společnou zemědělskou politikou má za cíl prosadit a zvýšit zisky nadnárodních monopolů a uchvátit příjmy malých a středních zemědělců.
This policy, together with the anti-farming CAP, aims to promote and increase the profits of the multinational monopolies and attack the incomes of small and medium-sized farmers.