česko-anglicko překlad pro "trhat"

CS

"trhat" anglický překlad

CS trhat
volume_up
{sloveso}

trhat (také: klenout, ohnout, skočit, táhnout)
trhat (také: natrhnout, otrhat, potrhat, rozervat)
Je to prosté: irská vláda trhá zdravotní péči, vzdělávání, péči o děti a odbornou přípravu na kusy.
Simple: the Irish Government is tearing the heart out of health services, education, childcare and training.
Design napodobující přírodu [bio-mimicry], a spousta dalších věcí, které přícházejí... nanotechnologie, která nás může zbavit nutnosti jít do přírody a trhat ji na kusy.
Bio-mimicry, and there's many other things that are coming on stream -- nanotechnology that may also prevent us from having to go into that landscape and tear it apart.
Zelená kniha o společné rybářské politice trhá na kusy Evropskou komisi i členské státy.
The Green Paper on the common fisheries policy tears to shreds both the European Commission and the Member States.
trhat (také: tahat, trhnout, táhnout)
trhat
Zelená kniha o společné rybářské politice trhá na kusy Evropskou komisi i členské státy.
The Green Paper on the common fisheries policy tears to shreds both the European Commission and the Member States.

Příklady použití pro "trhat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechRodiny a ženy v rodinách by měly mít komplexní podporu a neměli bychom trhat rodinná pouta, neboť z lékařského hlediska je to často horší, než nemoc.
Families and women in families should be given comprehensive support, and we should avoid breaking family ties, because this is not infrequently a medicine worse than the malady.