česko-anglicko překlad pro "trápení"

CS

"trápení" anglický překlad

volume_up
trápení {stř mn. č.}

CS trápení
volume_up
{střední rod}

trápení (také: experiment, líčení, pokus, soužení)
volume_up
trial {podstatné jméno}
trápení (také: soužení, starost)
volume_up
worry {podstatné jméno}
trápení (také: bída, mizérie, neštěstí, nouze)
volume_up
misery {podstatné jméno}
Také víme, že technologie, zábava a design můžou být použity ke zmírnění trápení.
We also know that technology, entertainment and design can be used to relieve misery.
Svoje trápení si jistým způsobem užíváme.
We do enjoy our misery in a certain way.
A mimochodem, rozdílnost mezi zmírňováním trápení a vytvářením štěstí je extrémně důležitá.
And by the way, the distinction between relieving misery and building happiness is extremely important.
trápení (také: muka, trýzeň, úzkost)
volume_up
anguish {podstatné jméno}
Tato událost způsobila a stále působí v celém Polsku velké trápení.
This caused and is still causing great anguish throughout Poland.
trápení (také: agónie, muka)
volume_up
agony {podstatné jméno}
volume_up
affliction {podstatné jméno}
trápení (také: obtěžování)
volume_up
bothering {podstatné jméno}
trápení (také: bol, hoře, lítost, smutek)
volume_up
grief {podstatné jméno}
Opakuji, že pokud bychom měli výrazný nadbytek financí, právní základ by nám nepůsobil takové trápení.
I repeat the point that, if we were awash with funds, our legal basis might not cause us so much grief.
trápení (také: soužení)
volume_up
tribulations {podstatné jméno}
trápení (také: mrzutost, soužení)
volume_up
vexation {podstatné jméno}
trápení (také: soužení)
volume_up
tribulation {podstatné jméno}
trápení (také: starosti)
volume_up
worriment {podstatné jméno}

Příklady použití pro "trápení" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechTo způsobí pacientovi trápení ale jenom malé a mnohem menší než předtím.
That will cause the patient to suffer, but just a little and much less than before.
CzechViděla jsem například spousty obrázků a výjevů plných neštěstí a trápení.
For example, I saw pictures and images frequently of sadness and suffering.
CzechA to mladší po celou noc působilo rodičům skutečné trápení.
So the whole night that young one really created trouble for his parents.
CzechS těmito zeměmi mívá čas od času různá trápení.
From time to time, there are various difficulties with these countries.
CzechBude žít dlouhý, plodný život nebo krátký a plný trápení?
Will it live a long, fruitful life or a short, harried one?
CzechLékařská věda stále není s to zastavit rakovinu, která se tak stává jedním z největších trápení lidstva.
Medical science is still unable to stop cancer, which is becoming one of the greatest plagues of humanity.
CzechKdyž povstalci provádějí nábor, tito mladí lidé získají pocit, že našli pro svá trápení řešení: mají stravu, oblečení a bydlení na celý život.
When the guerrillas recruit, these young people feel they have found the solution to their troubles: they are fed, clothed and housed for life.
CzechMusím vám říci, že coby nový poslanec jsem byl hluboce zneklidněn, když jsem viděl trápení vašich zaměstnanců, kteří očividně neuměli nebo nechtěli odpovídat na naše dotazy.
I must tell you that, as a new MEP, I was deeply concerned to see the discomfort of your staff, who obviously could not answer or did not want to answer our questions.
CzechVe více než 175 společnostech zanechali lidé důkaz o tom, co já pokládám za jeden z nejmocnějších mozkových systémů na zemi, jak pro velkou radost, tak pro velké trápení.
In over 175 societies, people have left their evidence of this powerful brain system. I have come to think it's one of the most powerful brain systems on earth for both great joy and great sorrow.