česko-anglicko překlad pro "třicet"

CS

"třicet" anglický překlad

EN
CS

třicet {číslovka}

volume_up
třicet
V pracovním programu je naplánovaných třicet pět legislativních iniciativ.
Thirty-five legislative initiatives are foreseen in the work programme.
V případě doplňující otázky je povoleno třicet vteřin, stejně jako třicet vteřin na odpověď.
If there is a supplementary question, thirty seconds are allowed, with thirty seconds also allowed for the reply.
Prezident Chávez zavřel třicet rozhlasových stanic a některé televizní kanály.
President Chávez has closed down thirty radio stations and some television channels.

Příklady použití pro "třicet" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechCo se dá říci za jednu minutu, když vám celých třicet vteřin zabere děkování ostatním?
What can you say in a minute when you have taken 30 seconds to thank people?
CzechTrvalo téměř třicet let, než kdokoli na světě dokázal tento problém vyřešit.
It took almost 30 years for anyone in the world to crack this problem.
CzechTo je trpké ponaučení z třicet let trvajícího konfliktu v Severním Irsku.
That is the bitter lesson from 30 years of strife in Northern Ireland.
CzechPodle článku 150 může tato část rozpravy trvat nejvýše třicet minut.
According to Rule 150, we can conduct this type of debate for no more than 30 minutes.
CzechBritům trvalo třicet let, než připustili, že v katyňském lese se odehrál stalinistický zločin.
It took 30 years for the British to admit that Katyn was a Stalinist crime.
CzechPřestože však uplynulo již třicet let, situace se nezměnila.
However, although more than 30 years have passed, the situation has not changed.
CzechBojím se, že se z toho, co se událo v politice za posledních třicet let, moc nepoučili.
I fear they simply have not understood so many of the lessons of the last 30 years in politics.
CzechMumia Abu-Jamal byl odsouzen k trestu smrti a na výkon tohoto trestu čeká již téměř třicet let.
Mumia Abu-Jamal has been sentenced to death and has been waiting on death row for 30 years.
CzechStuduji romantickou lásku, sex a citové pouto po třicet let.
I've been studying romantic love and sex and attachment for 30 years.
CzechPo třicet tři let vyžadovali turečtí vojáci v hlavním městě Nikosii rozdělení podobné rozdělení Berlína.
For 33 years, Turkish soldiers have imposed a Berlin-like division of the capital, Nicosia.
CzechSměrnice EU o rovnosti odměňování existuje již třicet let.
The EU Equal Pay Directive has been in existence for 30 years.
CzechTřicet osm tisíc studiových hudebníků ve Spojeném království nyní podepsalo petici, která tyto návrhy podporuje.
Now 38 000 session musicians in the United Kingdom have signed a petition backing these proposals.
CzechItalské spravedlnosti se vyhýbá již třicet let a vyhnul se tak doživotnímu trestu za vraždu.
He has evaded the Italian judiciary for 30 years now and so far, therefore, he has escaped a life sentence for murder.
CzechA jedna z věcí, které se pak dějí, když je vám dvacet nebo třicet, je to, že se naučíte své štěstí chránit.
And part of what happens, I think, in your '20s and '30s, is you start to learn to hedge your happiness.
CzechAsi třicet procent členů našeho parlamentu jsou ženy.
Around 30% of the members of our Parliament are women.
CzechZaprvé jsme měli třicet let mimořádného hospodářského růstu díky dobře fungujícím světovým finančním trhům.
Firstly, we have 30 years of enormous economic growth thanks to well-functioning global financial markets.
CzechPo třicet tři let okupovaly turecké síly část ostrova a zadržovaly 200 000 uprchlíků mimo jejich domovy.
For 33 years, Turkish forces have occupied part of the island and kept 200 000 refugees away from their homes.
CzechDiplomatické snahy jsou velice důležité, ale Aminatou Haidarová drží hladovku už třicet tři dní a je v nemocnici.
The diplomatic efforts are very important, but Aminatou Haidar is on her 33rd day of hunger strike in hospital.
CzechPo třicet let máme evropská pravidla a zákony.
We have had European rules and laws for 30 years.
CzechTento nástroj se však v důsledku změn na vnitřním trhu za posledních třicet let ukázal jako nevhodný.
However, this instrument proved to be inadequate in terms of responding to changes in the internal market over the last 30 years.