česko-anglicko překlad pro "tělo"

CS

"tělo" anglický překlad

CS tělo
volume_up
{střední rod}

volume_up
body {podstatné jméno}
A tato látka donutila tělo, aby přepla zpět na léčebný proces, který předtím tělo nemělo.
And that material induced the body to switch back on a healing response that it didn't have before.
Ale opravdu -- často přemýšlíte, že to vzdáte dávno předtím, než to vzdá vaše tělo.
But really, truly -- often you think about letting go way before your body does.
Zjistilo se, že vaše tělo se může regenerovat, ale jen v krátkých vzdálenostech.
Turns out your body can regenerate, but only for small distances.
tělo (také: dužina, dužnina, lidstvo, lidé)
volume_up
flesh {podstatné jméno}
A já vezmu toto ocelové ostří a prostrčím jej skrze moje tělo z masa a krve, a dokážu vám, že zdánlivě nemožné je možné.
And I'm going to take this blade of steel, and push it down through my body of blood and flesh, and prove to you that the seemingly impossible is possible.
Editujeme, což vlastně znamená, že mažeme, a to znamená, že retušujeme, obličej, hlas, tělo, postavu -- ne málo, ne příliš, ale tak akorát.
We get to edit, and that means we get to delete, and that means we get to retouch, the face, the voice, the flesh, the body -- not too little, not too much, just right.
tělo (také: korpus, soubor)
volume_up
corpus {podstatné jméno}

Příklady použití pro "tělo" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechJeho uhlazené tělo, stylové provedení a skvělý vzhled bude středem pozornosti.
With a sleek frame, stylish design, and good looks, this laptop is sure to turn heads.
CzechTakže, Anatomage Table nám ukáže, jak přesně vypadá lidské tělo pod rentgenem.
So, Anatomage Table shows exactly how the anatomy will appear in X-ray.
CzechJe to jen vaše přesvědčení, které to dělá reálným pro vaše tělo a dělá to silnější efekt.
I wanted to see if I could take that idea and apply it to a magic trick.
CzechJejí tělo bylo ale ještě příliš nevyvinuté a tak měla komplikovaný porod.
So that meant she was incontinent; she couldn't control her wastes.
CzechPůsobivé kovové tělo počítače VivoBook S200 kombinuje vysokou odolnost s nadčasovým stylem.
The impressive metal shell of the VivoBook S200 combines great durability and timeless style.
CzechPokud je tělo napadeno takovým patogenem, plazmatické buňky vyvinuté z B-lymfocytů vytvářejí protilátky.
Used especially in the treatment of side effects of chemotherapy and radiation treatment.
CzechTato revoluce se nazývá angiogeneze, a vychází z procesu, kterým si naše tělo vytváří nové cévy.
The revolution is called angiogenesis, and it's based on the process that our bodies use to grow blood vessels.
Czech(Smích) Ale naštěstí naše digitální tělo má "krok zpět."
(Laughter) But fortunately, our digital man has "undo."
CzechPomáhají udržovat naše potraviny čerstvé, naše tělo čisté, pomáhají v růstu našim rostlinám a pohánějí naše automobily.
They keep our food fresh, our bodies clean, they help our plants to grow, they fuel our cars.
CzechPo tom, co je úchvatná zelenovlasá Rosa zabita, doktoři balzamují její tělo mastmi a krémy k pohřbu.
After the breathtaking green-haired Rosa is murdered, the doctors preserve her with unguents and morticians' paste.
CzechTady táhnou hoši za lano, otevírajíc tělo.
This is the guys on the rope, pulling open the carcass.
CzechTakže dneska sbírám vše, čeho se mé tělo zbavuje -- vlasy, kůži, nehty -- a tím živím tyto jedlé houby.
So today, I'm collecting what I shed or slough off -- my hair, skin and nails -- and I'm feeding these to edible mushrooms.
CzechNemoc většinou vzniká v důsledku toho, že své tělo tím či oním způsobem zanedbáváme, nebo je vnějšího původu.
In most cases, an illness is the effect of the various ways in which we neglect our bodies, or it has an external origin.
CzechA začal jsem své tělo opravdu přizpůsobovat. (smích) [nápis: skutečné výsledky se mohou lišit] Čím víc jsem hubnul, tím déle jsem vydržel nedýchat.
(Laughter) The thinner I was, the longer I was able to hold my breath.
CzechTělo vyrobené z hliníku a sklolaminátu ochrání před nárazem všechno, co si do notebooku ATIV Book 5 uložíte.
The ATIV Book 5 casing is made from aluminum and fiberglass, to protect everything you’ve got inside your notebook from any external shock.
CzechTady je lidské tělo ve 25 [týdnech].
CzechJeho mozek a tělo zakrní.
Their brains and bodies will be stunted.
CzechDejte ženám právo na sebeurčení - nejen pokud jde o finance, politiku a společnost, ale i pokud jde o jejich vlastní tělo.
Give women the right of self-determination - not just when it comes to finances, politics and society, but also over their own bodies.
CzechTento příběh obsahuje informace podle kterých plod organizuje svoje tělo a systémy -- a přizpůsobuje se převládajícím okolnostem což mu usnadní jeho budoucí přežití.
Faced with severely limited resources, a smaller-sized child with reduced energy requirements will, in fact, have a better chance of living to adulthood.
CzechJe fascinující, jak nejlepší lezci dokážou i v nejextrémnějších situacích dostat své tělo do pozice, ve které si oddychnou, dají se dohromady, zkoncentrují se, a pokračují.
The best climbers are the ones that in the most extreme situations can get their bodies into some position where they can rest, regroup, calm themselves, focus, and keep going.