česko-anglicko překlad pro "táta"

CS

"táta" anglický překlad

CS táta
volume_up
{mužský rod }

táta (také: tatínek, taťka)
volume_up
dad {podstatné jméno}
A můj táta přepere tvého tátu," na což Hicks odpověděl: "Vážně?
Well my dad can beat up your dad," to which Hicks replies, "Really?
Podívejte, můj táta byl skvělý, skvělý muž v mnoha ohledech.
See, my dad was a great, great man in many ways.
Táta opustil malou vesnici u Amritsaru v Indii.
My dad left a small village outside of Amritsar, India.
táta (také: otec, praotec, předek)
volume_up
father {podstatné jméno}
O generaci později: toto je jednotřídka, Oak Grove, kam chodil můj táta, do školy s jedinou třídou.
Fast-forward a generation: this is the one-room schoolhouse, Oak Grove, where my father went to a one-room schoolhouse.
Máma a táta šetřili peníze spoustu let, aby si mohli tu pračku dovolit. ~~~ Na první den, kdy se měla použít, jsme dokonce pozvali babičku, aby se na ni podívala.
My mother and father had been saving money for years to be able to buy that machine, and the first day it was going to be used, even Grandma was invited to see the machine.
táta (také: tatínek, tatíček, taťka)
volume_up
daddy {podstatné jméno}

Příklady použití pro "táta" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechTo samé lze říci i o lidovém automobilu Tata, který se nyní vyrábí v Indii.
The same can be said for the people's car, the Tata, that is now being manufactured in India.
CzechA táta: "Já tomu taky nemůžu uvěřit.
And I'd say, "I don't believe that." ~~~ And he's like, "I don't believe it either.
CzechKde budeme získávat ropu, když Indové řídí vozy Tata?
Where are we to find petrol when all the Indians are driving Tatamobiles?
CzechMnozí lidé však vidí tutéž věc a o věcech přemýšlejí jinak, a jeden z nich je zde, Ratan Tata.
But many people see the same thing and think things differently, and one of them is here, Ratan Tata.
CzechA co jsi, Lakšmí, řekla, je absolutně pravda: není to jen Ratan Tata, takových Tatů je celý zástup.
And what you said, Lakshmi, is absolutely true: it's not just Ratan Tata, it's the house of Tatas over time.
CzechCo se týká Indie, nemnoho lidí zná název "TATA".
As regards India, few people are familiar with the name 'TATA'.
CzechA byl to [nejasné] Tata Trust, jenž mi věnoval šest rupií na měsíc, téměř dolar na měsíc po dobu šesti let.
And it was [unclear] Tata Trust, which gave me six rupees per month, almost a dollar per month for six years.
CzechPřidal jsem s k Telcu, vyráběl TATA náklaďáky.
I joined Telco, made TATA trucks, pretty close to Pune.
Czech. ~~~ Mají srdce na pravém místě, jako Ratan Tata.
By young students from Standford University on an extreme affordability project that they had, basically.
CzechProtože Tata je vlastníkem společnosti Corus.
CzechA takový je House of Tata.
CzechJe v tom však malý háček - hádejte jaký: předseda IPCC, Rádžendra Pačaurí, je zároveň předsedou Tata Foundation, takže je na místě otázka: cui bono?
But surprise, surprise - guess what: the head of the IPCC, Rajendra Pachauri, is also the head of the Tata Foundation, so, one must ask, cui bono?
CzechJiž nyní směřuje většina indických zahraničních investic do Evropské unie a indická skupina Tata Group je největším zaměstnavatelem v průmyslovém odvětví ve Velké Británii.
Even now, the majority of Indian foreign investment is situated in the European Union and the Tata Group alone is a leading employer in the industrial sector in Great Britain.