česko-anglicko překlad pro "táhnout za jeden provaz"

CS

"táhnout za jeden provaz" anglický překlad

CS

táhnout za jeden provaz {sloveso}

volume_up
Vyhrát můžou jedině tehdy, když budou táhnout za jeden provaz.
They can only win if they all pull together as a team.
Měli bychom všichni táhnout za jeden provaz a Komise by jistě tyto snahy měla vést.
We should all pull together and the Commission should certainly take the lead in this.
to pull together

Podobné překlady pro "táhnout za jeden provaz" anglicky

táhnout sloveso
za předložka
jeden číslovka
English
jeden zájmeno
English
provaz podstatné jméno

Příklady použití pro "táhnout za jeden provaz" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechPokud nebudou naši zástupci táhnout za jeden provaz, budeme na globální scéně oslabeni.
If our representatives do not all pull in the same direction, we shall be weakened on the global stage.
CzechPrávě jsme přesvědčivě ukázali, že když Evropský parlament a Komise dokáží táhnout za jeden provaz, je pro státy obtížné tomu čelit.
We have just convincingly demonstrated that, when the European Parliament and the Commission are able to work in harmony, it is difficult for the States to resist.