česko-anglicko překlad pro "starý"

CS

"starý" anglický překlad

volume_up
starý {příd. jm. m.}
volume_up
stará {příd. jm. ž.}
volume_up
stár {příd. jm. m.}
EN
CS

starý {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
starý (také: stár)
volume_up
old {příd. jm.}
A nakonec, starý náhled na jídlo je prostě starý.
And finally, there's the old way of viewing food is the old way.
Průvodce prozkoumá váš starý počítač, což může trvat přibližně hodinu.
The wizard will examine your old computer, which may take about an hour.
Upgrade nahradí váš starý operační systém Windows novější verzí.
Upgrading replaces your old Windows operating system with a newer version.
Podívejme se třeba na starý řecký mýtus vysvětlující roční období.
Consider the ancient Greek myth explaining seasons.
Víte, ve skutečnosti to byl můj ošuntělý, starý slovník. Myslela jsem si, že to muselo být tisknuto určitě již dávno.
You know, of course, this is my raggedy old thesaurus so I'm thinking this must be an ancient print date, right?
starý
volume_up
aged {příd. jm.}
Už jsem trochu starý a s emocemi to příliš neumím.
Now I'm a middle-aged guy. ~~~ I'm not exactly comfortable with emotions.

Příklady použití pro "starý" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNo a on jako odpověď šel do TV show Regis and Kelly a překonal svůj starý rekord.
And what he did in response, is he went on Regis and Kelly, and broke his old record.
CzechJe to projekt, který je dva roky starý, a myslím si, že nyní je potřeba jej spustit.
It is a project that is two years old and I think that it needs to be implemented now.
CzechMůžete propojit svůj starý a nový účet – pak mezi nimi budete moci snadněji přepínat.
You can link your old and new accounts, which makes it easier to switch back and forth.
CzechStarý poslanec Geoffrey Dickens navštívil ve svém volebním obvodu slavnost.
The late Geoffrey Dickens, M.P. was attending a fete in his constituency.
CzechA tak -- protože nejsem mladý, ale velmi starý -- ještě něco řeknu.
So, I will -- since I am not young and am very old, I still will say something.
CzechAtribut language="JavaScipt" je starý atribut značky skriptu, který již není nadále podporován.
The language="JavaScipt" attribute is an old and deprecated script tag attribute.
CzechPrezident Gorbačov měl pravdu: EU je starý Sovětský svaz převlečený do západního hábitu.
President Gorbachev was right: the EU is the old Soviet Union dressed in Western clothes.
CzechPokud máte domácí síť, připojte k síti svůj starý i nový počítač.
If you have a home network, connect both your old and new computers to the network.
CzechPrůvodce prozkoumá váš starý počítač, což může trvat přibližně hodinu.
The wizard will examine your old computer, which may take about an hour.
CzechV okamžiku, kdy jsou peněžní prostředky uvolněny, je příslušný politický cíl již rok starý.
By the time the money is made available, the political objective is already a year old.
CzechZase byl oprášen starý ošuntělý argument, že hlavními cíli jsou růst a zaměstnanost.
The tired old arguments about growth and jobs being the main objectives are being wheeled out.
CzechVznik nových komunikačních kanálů a alternativních sítí ohrožuje starý pořádek.
The emergence of new communication channels and alternative networks is threatening the old order.
CzechUpgrade nahradí váš starý operační systém Windows novější verzí.
Upgrading replaces your old Windows operating system with a newer version.
Czech(LT) Boj proti škodlivým účinkům alkoholu je starý jako lidstvo.
(LT) The battle against the harmful effects of alcohol is as old as time.
CzechV poli Název počítače smažte starý a zadejte nový název a potom klepněte na tlačítko OK.
Under Computer name, delete the old computer name, type a new computer name, and then click OK.
CzechPokud chcete použít domácí síť, připojte k síti současně svůj starý i nový počítač.
To use a home network, connect both your old and your new computers to the network at the same time.
CzechJak vidíte, uprostřed toho všeho se nachází náš starý kamarád, hacker.
And as you see, in the middle, there is our old friend, the hacker.
CzechTo je starý způsob, to je stará mantra; jeden stroj, jeden člověk, jedna myš, jedna obrazovka.
That's the old way, that's the old mantra: one machine, one human, one mouse, one screen.
CzechStarý muž ohnul prsty jakoby střílel z pistole a vydával zvuky laseru.
The old man crooked his finger as though he were firing a gun, and then he made laser sounds.
CzechČím bude Evropa větší, tím budeme mít větší zodpovědnost za starý kontinent.
The larger the European Union becomes, the greater our responsibility for the Old Continent will be.