CS

srážka {ženský rod}

volume_up
1. generál
srážka (také: diskont, doprodej, eskont, skonto, sleva)
volume_up
discount {podstatné jméno}
Kromě toho má být pro začátek povolena srážka až o sedm gramů na "ekoinovace", jako jsou solární střechy a hospodárné klimatizační systémy.
In addition, to begin with, a discount of up to seven grams is to be allowed for 'eco-innovations' such as solar roofs and economical air-conditioning systems.
volume_up
conflict {podstatné jméno}
volume_up
crash {podstatné jméno}
Pane předsedající, strašlivá srážka vlaků nedaleko Halle byla pro oběti, jejich rodiny, kolegy z práce a přátele hrůznou tragédií.
Mr President, the appalling train crash near Halle was a dreadful tragedy for the victims, their families, work colleagues and friends.
srážka (také: kolize, konflikt, rozpor, střet)
volume_up
clash {podstatné jméno}
srážka (také: kolize)
volume_up
collision {podstatné jméno}
(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, srážka dvou příměstských vlaků v Bruselu, která vedla k této strašné nehodě, nás všechny hluboce šokovala.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, the collision between two commuter trains in Brussels, which resulted in this dreadful accident, has deeply shocked all of us.
srážka (také: zasahování do něčeho)
volume_up
impingement {podstatné jméno}
srážka
volume_up
jostle {podstatné jméno}
2. ekonomika
srážka (také: rabat)
volume_up
rebate {podstatné jméno}

Příklady použití pro "srážka" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech. - (DE) Tragická srážka vlaků v Belgii přitáhla pozornost veřejnosti k bezpečnosti na železnici.
in writing. - (DE) The tragic train accident in Belgium has attracted public attention to safety on the railways.
Czech. - Pane předsedající, srážka vlaků, k níž došlo v Buizingenu v pondělí 15. února 2010, byla šokující tragédií.
Vice-President of the Commission. - Mr President, the train accident in Buizingen on Monday, 15 February 2010 was a shocking tragedy.
CzechPane předsedající, strašlivá srážka vlaků nedaleko Halle byla pro oběti, jejich rodiny, kolegy z práce a přátele hrůznou tragédií.
Mr President, the appalling train crash near Halle was a dreadful tragedy for the victims, their families, work colleagues and friends.
CzechKromě toho má být pro začátek povolena srážka až o sedm gramů na "ekoinovace", jako jsou solární střechy a hospodárné klimatizační systémy.
In addition, to begin with, a discount of up to seven grams is to be allowed for 'eco-innovations' such as solar roofs and economical air-conditioning systems.
CzechCo se týká otázky začleněné našich sil, pokrok je chabý a nemyslím si, že srážka francouzské a britské ponorky je zrovna to, co jsme očekávali!
On the question of the integration of our forces, progress is feeble, and I cannot think that colliding French and British submarines is quite what we had expected!
Czech(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, srážka dvou příměstských vlaků v Bruselu, která vedla k této strašné nehodě, nás všechny hluboce šokovala.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, the collision between two commuter trains in Brussels, which resulted in this dreadful accident, has deeply shocked all of us.