česko-anglicko překlad pro "spalovat"

CS

"spalovat" anglický překlad

CS spalovat
volume_up
{sloveso}

spalovat (také: hořet, popálit, propálit, pálit)
Vzhledem k rostoucím cenám ropy je dnes levnější spalovat obiloviny, než péci chleba nebo krmit dojnice.
Given rising oil prices, it is becoming cheaper by the day to burn cereals rather than make bread or feed dairy cows.
A všichni je budou spalovat, protože bude levné, dokud jej vlády neudělají nákladným.
And everyone will keep burning it because it's so cheap, until governments make it expensive.
Pokud budeme spalovat uhlí, tak ne.
If you burn coal, no.
spalovat

Příklady použití pro "spalovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechA všichni je budou spalovat, protože bude levné, dokud jej vlády neudělají nákladným.
And everyone will keep burning it because it's so cheap, until governments make it expensive.
CzechDnes se dá uhlí spalovat mnohem efektivněji, a produkuje se při tom mnohem méně CO2 než při předcházejících metodách.
Coal can be much more efficiently burned these days, releasing much less CO2 than previous methods.