česko-anglicko překlad pro "spadnout"

CS

"spadnout" anglický překlad

CS spadnout
volume_up
{sloveso}

spadnout (také: napadat, napadnout, padat, padnout)
Dnešní dítě může vystoupat na vrchol společenského žebříčku, nebo spadnout na dno.
A child of today can climb right to the top of the social ladder or fall right down to the bottom.
Můžeme spadnout do ekonomické stagnace, jako je tomu v Japonsku, kde na růst čekají 10 až 15 let.
We may fall into economic stagnation, as is the case in Japan, where they have been waiting for growth for 10 to 15 years.
A když přeskočí na další místo, můžou znovu spadnout zpátky, v tu chíli vytvoří světlo daných barev.
And when they jump up to the next place they can be, and fall back down again, they emit light at particular colors.
spadnout (také: klesnout, poklesnout, polevit, prohnout)
Nerozhlédly se napravo ani nalevo, zda něco nejede - podívaly se nahoru, protože se bály toho, co by mohlo spadnout z nebe.
They did not look right or left to see if anything was coming - they looked up because they were afraid of what might come down from the sky.
spadnout (také: upadnout)
spadnout (také: překotit se, svalit se)

Příklady použití pro "spadnout" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechŘekl doslova: "Vrhneš kouli a slyšíš spadnout pár kuželek.
They said, "You roll the ball, you hear some pins go down.