česko-anglicko překlad pro "rybařit"

CS

"rybařit" anglický překlad

CS rybařit
volume_up
{sloveso}

rybařit
Nestačí však dát hladovému rybu: musíte jej naučit rybařit.
However, it is not enough to give a hungry person a fish: they must be taught to fish.
Naučte ho rybařit a nakrmíte ho na celý život."
If you teach a man to fish, you feed him for a lifetime."
Budoucnost proto musíme zajistit dvěma způsoby: zaprvé omezením rybolovu a zadruhé poskytnutím pomoci rybářům přežít a lépe rybařit.
We therefore have to guarantee the future in two ways: firstly, by limiting fishing and, secondly, by helping fishermen to survive and fish better.
rybařit

Příklady použití pro "rybařit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechJe strašné, že by naši rybáři měli nakonec rybařit ve stejných vodách a lovit stejné druhy ryb jako rybáři z ostatních sousedních států, kteří tuto pomoc obdrží.
It is atrocious that our fishermen should end up fishing in the same water for the same species as fishermen from other neighbouring nations who will be receiving this aid.