česko-anglicko překlad pro "pytláctví"

CS

"pytláctví" anglický překlad

CS

pytláctví {střední rod}

volume_up
pytláctví (také: pytlačení)
volume_up
poaching {podstatné jméno}
Delta je neustále obětí agresivního pytláctví, nezákonných hospodářských zájmů a v neposlední řadě neregulovaného cestovního ruchu.
The Delta is being constantly subjected to acts of aggression from poaching, illegal economic interests and, last but not least, uncontrolled tourism.
Hlavní příčinou je pytláctví, jehož hnací silou je lukrativní nezákonný obchod s tygří kůží a všemi částmi jeho těla, který se začíná rozšiřovat do východní Evropy.
The main problem is poaching, which is driven by the lucrative illegal trade in tiger skins and parts, said to stretch to Eastern Europe.
V Indii vedl nevhodný boj proti pašerákům k situaci, v níž dramatický nárůst pytláctví například opět ohrozil populaci tygra bengálského.
In India, an inept fight against smugglers has led to a situation in which a dramatic rise in poaching has once again threatened the population of the Bengal tiger, for example.

Příklady použití pro "pytláctví" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDelta je neustále obětí agresivního pytláctví, nezákonných hospodářských zájmů a v neposlední řadě neregulovaného cestovního ruchu.
The Delta is being constantly subjected to acts of aggression from poaching, illegal economic interests and, last but not least, uncontrolled tourism.
CzechHlavní příčinou je pytláctví, jehož hnací silou je lukrativní nezákonný obchod s tygří kůží a všemi částmi jeho těla, který se začíná rozšiřovat do východní Evropy.
The main problem is poaching, which is driven by the lucrative illegal trade in tiger skins and parts, said to stretch to Eastern Europe.
CzechV Indii vedl nevhodný boj proti pašerákům k situaci, v níž dramatický nárůst pytláctví například opět ohrozil populaci tygra bengálského.
In India, an inept fight against smugglers has led to a situation in which a dramatic rise in poaching has once again threatened the population of the Bengal tiger, for example.