česko-anglicko překlad pro "pyl"

CS

"pyl" anglický překlad

CS

pyl {mužský rod }

volume_up
1. generál
pyl
volume_up
fine dust {podstatné jméno}
2. botanika
pyl
volume_up
pollen {podstatné jméno}
A nejsou to pouze světlé květiny, které mají pyl; mají ho také stromy a různé trávy.
And it isn't just bright flowers that have pollen; it's also trees and grasses.
Toto je pyl zachycený v bavlněném tričku, podobném tomu, jaké mám dnes na sobě já.
This is some pollen embedded in a cotton shirt, similar to the one that I'm wearing now.
(Smích) Pyl je prostředek květiny k vytvoření více květin.
(Laughter) Pollen is a flower's way of making more flowers.

Příklady použití pro "pyl" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA nejsou to pouze světlé květiny, které mají pyl; mají ho také stromy a různé trávy.
And it isn't just bright flowers that have pollen; it's also trees and grasses.
CzechToto je pyl zachycený v bavlněném tričku, podobném tomu, jaké mám dnes na sobě já.
This is some pollen embedded in a cotton shirt, similar to the one that I'm wearing now.
CzechA pak byli tak chytří, že vynalezli metodu jak analyzovat zkamenělý pyl.
And then they were so clever, they found a way to analyze fossilized pollen.
CzechHmyz a ostatní živočišné druhy mohou vzít pyl a přenést ho přesně tam, kde je potřeba.
The insects and other species can take the pollen, transfer it directly to where it's required.
CzechRostlina něco poskytne a dlouhozobka rozšíří pyl.
The plant gets something, and the hawk-moth spreads the pollen somewhere else.
CzechToto je včelí noha, na které je přichycen pyl z ibišku.
This is a bee's leg with the pollen glommed onto it from a mallow plant.
CzechZpůsob, kterým rostliny přenášejí tuto informaci je pyl.
Now the way that plants transmit that information is through pollen.
CzechVelmi nápadná, aby nalákala hodně hmyzu, který přenese její pyl.
Very showy, to attract lots of insects to do its bidding.
CzechTakže, rozdílné druhy rostlin rostou na rozdílných místech a některý pyl se přenese dále než ostatní.
So, different species of plants grow in different places, and some pollen carries further than others.
Czech(Smích) Pyl je prostředek květiny k vytvoření více květin.
(Laughter) Pollen is a flower's way of making more flowers.
CzechČtyři velmi rozdílné prostředí mohou vypadat podobně, ale jejich pyl má velmi odlišné charakteristické rysy.
Four very different habitats might look similar, but they've got very different pollen signatures.
CzechDíky čemuž můžu poznat, že tento pyl byl zkamenělí.
That tells me that it's actually been fossilized, this pollen.
CzechVčelaři vyrábějí med, včelí vosk, propolis a pyl, což je jen menší část jejich činnosti, že.
The beekeepers' production of honey, beeswax, propolis and pollen is only the smaller part of their activity, is it not.
CzechJak jsem řekl, pyl přenáší mužské pohlavní buňky.
Like I said, pollen carries the male sex cells.
CzechJejí pyl má na sobě malé ostny, když se podíváme.
The pollen has little barbs on it, if we look.
CzechAle ne každý pyl vypadá vcelku tak jednoduše.
But not all pollen is quite so simple looking.
CzechZohlední se i účinky aktivních látek nejen na celkový rozvoj včelstev, ale i na nektar a pyl.
The effects of active substances not only on the overall development of bees, but also on nectar and pollen, will be taken into account.
CzechTen pyl nebyl z vegetace savan.
The fossilized pollen was not of savanna vegetation.
CzechPyl je tvořen v prašnících květin.
Pollen is produced by the anthers of flowers.
CzechPyl z rostlin, které ho přenášejí pomocí větru -- jako stromy a trávy a podobně -- obvykle způsobují sennou rýmu nejvíce.
Now, pollen from plants, which are wind-dispersed -- like trees and grasses and so on -- tend to cause the most hay fever.