česko-anglicko překlad pro "pyšnit se"

CS

"pyšnit se" anglický překlad

CS

pyšnit se {reflexivní sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "pyšnit se" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPřestože je zde ve sněmovně chladno, v tomto tématu se budeme zabývat zeměmi, jež se mohou pyšnit o mnoho vyššími teplotami, které jsou spíše považované za ideální.
Despite the cold being felt inside this chamber, this topic will deal with countries boasting far warmer temperatures, which is rather more ideal.
CzechJako jediná francouzská poslankyně, která dnes večer vystupuje, se mohu pyšnit tím, že Francie je v úsilí řešit poruchy označované předponou "dys" poměrně aktivní.
As the only French Member to speak this evening I can pride myself on the fact that France has been fairly active in its efforts to tackle 'dys' problems.
CzechV obou těchto otázkách potřebuje EU zvýšit svůj výhled, třebaže teoreticky se můžeme pyšnit tím, že jsme vždy zastávali vedoucí pozici, pokud jde o ochranu světového klimatu.
In both these matters the EU needs to raise its sights, although in theory we can be proud of the fact that we have always been leading on global climate protection.

Podobné překlady pro "pyšnit se" anglicky

se zájmeno
se předložka
English
vrátit se sloveso
vzdát se sloveso
vyhnout se sloveso
zbavit se sloveso
týkat se sloveso
English