česko-anglicko překlad pro "PVC"

CS

"PVC" anglický překlad

EN
EN

"PVC" český překlad

volume_up
PVC {podstatné jméno}
CS

PVC {střední rod}

volume_up
1. chemie
PVC (také: polyvinylchlorid)
volume_up
PVC {podstatné jméno}
Podniky, které vyrábějí PVC, v několika posledních letech prováděly hodně výzkumů.
The businesses that manufacture PVC have done a lot of research in the last few years.
(smích) Našel jsem ventilátor z traktoru, tlumič a trubky z PVC.
(Laughter) I found a tractor fan, shock absorber, PVC pipes.
Proto jsem rád, že se nám nakonec podařilo pokročit v otázce PVC.
That is why I am pleased that we have finally managed to put the question of PVC behind us.
EN

PVC {podstatné jméno}

volume_up
1. chemie
The businesses that manufacture PVC have done a lot of research in the last few years.
Podniky, které vyrábějí PVC, v několika posledních letech prováděly hodně výzkumů.
(Laughter) I found a tractor fan, shock absorber, PVC pipes.
(smích) Našel jsem ventilátor z traktoru, tlumič a trubky z PVC.
That is why I am pleased that we have finally managed to put the question of PVC behind us.
Proto jsem rád, že se nám nakonec podařilo pokročit v otázce PVC.
Neither PVC, in other words polyvinyl chloride, nor waste from PVC are classified as hazardous under EU law.
Jak PVC, tedy polyvinylchlorid, tak odpad z něj totiž nejsou právem Evropské unie klasifikovány jako nebezpečné.

Příklady použití pro "PVC" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPodniky, které vyrábějí PVC, v několika posledních letech prováděly hodně výzkumů.
The businesses that manufacture PVC have done a lot of research in the last few years.
CzechProto jsem rád, že se nám nakonec podařilo pokročit v otázce PVC.
That is why I am pleased that we have finally managed to put the question of PVC behind us.
Czech(smích) Našel jsem ventilátor z traktoru, tlumič a trubky z PVC.
(Laughter) I found a tractor fan, shock absorber, PVC pipes.
CzechEvropská komise přijímá zelenou knihu o otázkách životního prostředí spojených s polyvinylchloridem (PVC).
The European Commission adopts a Green Paper on environmental issues linked to polyvinyl chloride (PVC).
CzechJak PVC, tedy polyvinylchlorid, tak odpad z něj totiž nejsou právem Evropské unie klasifikovány jako nebezpečné.
Neither PVC, in other words polyvinyl chloride, nor waste from PVC are classified as hazardous under EU law.
CzechOsobně jsem se domníval, že není dobrý nápad zařadit do směrnice o "nebezpečných látkách" PVC a nanomateriály.
Personally, I did not think it a good idea to include PVC and nanomaterials in a directive on 'hazardous substances'.
CzechZáporné vlastnosti PVC jsou sporné a existují obavy, že v případě zákazu kabelů pokrytých PVC dojde k nárůstu nákladů.
The negative properties of PVC are disputed and there is a fear that costs will increase if there is a ban on PVC-covered cables.
CzechNavíc zástupci průmyslu vyjadřují své obavy, pokud jde o zákaz PVC, zejména v oblasti kabelového průmyslu.
In addition, there are concerns being expressed by the industry with regard to the ban on PVC, particularly in the area of the cables industry.
CzechLituji však, že do této směrnice nebyl zařazen zákaz PVC, jak navrhovala skupina Zelených/Evropské svobodné aliance.
However, I regret that a ban on PVC has not been included in this directive as the Group of the Greens/European Free Alliance had proposed.
CzechZa poněkud sporné ale považuji zařazení PVC do oblasti působnosti směrnice mezi látky určené k přednostnímu přezkumu.
However, I consider it somewhat contentious to include PVC within the scope of the directive among the materials designated for a priority review.
CzechVítám dnes schválené přepracované znění, které rozšiřuje oblast působnosti na jiné výrobky, aniž by však byly předem odsouzeny tak důležité látky jako PVC.
I welcome the revision adopted today, which extends the scope of the directive to other products, but without prejudging substances as important as PVC.
CzechChtěl bych říci, že s tímto zařazením nesouhlasím, jelikož soupis řady podezřelých výrobků, včetně PVC, jenž není založen na žádných kritériích, nemá smysl.
I would like to state that I disagree with this inclusion, as the listing of a series of suspect products, including PVC, not based on any criteria, does not make sense.
CzechPodle dostupných informací bychom se měli postupně zaměřit zejména na hledání neškodných náhrad halogenových retardérů hoření nebo levného a rozšířeného PVC.
According to the information available, our gradual aim should be to find, in particular, harmless substitutes for halogen flame retardants, or for cheap and widely-used PVC.
CzechNavíc studie vypracované výzkumným ústavem Öko-Institut prokázaly nepříznivý účinek PVC a halogenovaných retardérů hoření na životní prostředí a na lidské zdraví.
In addition, analyses carried out by the research institute Öko-Institut have demonstrated the adverse effect of PVC and halogenated flame retardants on the environment and human health.

Synonyma (anglicky) pro "PVC":

PVC