CS

pustoší {sloveso}

volume_up
pustoší
volume_up
vandalizes {sl.} (simple present tense)

Příklady použití pro "pustoší" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMůžeme je vidět nepřímo, protože černé díry pustoší okolní prostředí.
We can see them indirectly, because black holes wreak havoc on their environment.
CzechVšichni si uvědomujeme rozsah krize, která pustoší náš světadíl.
We are well aware of the terrible crisis ravaging our continent.
CzechSucho, vlny veder, záplavy a požáry pustoší Evropu.
Droughts, heat waves, floods and fires are devastating Europe.
CzechTyto ukrutnosti již dlouho pustoší tuto zemi.
These atrocities have long been ravaging the country.
CzechTato otázka je neoddělitelná od prevence lesních požárů, což jsou katastrofy, které v jižní Evropě, a zejména v Portugalsku, každoročně pustoší rozsáhlé lesní oblasti.
It is inseparable from preventing forest fires, disasters which decimate extensive areas of forest annually in southern Europe, particularly in Portugal.