CS

pumpovat {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "pumpovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechCentrální banka musí do finančních trhů pumpovat obrovské sumy peněz, aby zajistila jejich přežití.
The Central Bank has to pump enormous sums of money into the financial markets in order to ensure their survival.
CzechDomnívá se snad Evropský parlament, že bychom měli pumpovat více peněz do programů, o nichž s jistotou víme, že v nich dochází ke zneužití?
Does the European Parliament think we should be injecting more money into programmes where we are certain abuses are taking place?
CzechDíky stabilizaci finančních institucí jsme dnes jednou z velmi mála zemí, které nemusely zatím pumpovat peníze daňových poplatníků do záchrany bank postižených finanční krizí.
Due to the stabilisation of financial institutions we are one of the very few countries today that have not had to pump taxpayers' money into rescuing banks affected by the financial crisis.