CS

puk {mužský rod }

volume_up
1. generál
puk
volume_up
puck {podstatné jméno}
Puk nechtěl říct jen to, že jsme blázni v pejorativním smyslu, ale že se snadno necháme zmást.
So Puck meant not only are we fools in the pejorative sense, but that we're easily fooled.
2. sport
puk
volume_up
hockey puck {podstatné jméno}

Příklady použití pro "puk" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPuk nechtěl říct jen to, že jsme blázni v pejorativním smyslu, ale že se snadno necháme zmást.
So Puck meant not only are we fools in the pejorative sense, but that we're easily fooled.
CzechZadání tří nesprávných PIN kódů po sobě může způsobit zablokování účtu do doby, než od mobilního operátora získáte kód k odblokování PIN kódu (PUK kód).
Entering an incorrect PIN 3 times can result in your account being blocked until you get a PIN unblock key (PUK) from your mobile operator.
CzechZadání tří nesprávných PIN kódů po sobě může způsobit zablokování účtu do doby, než od mobilního operátora získáte kód k odblokování PIN kódu (PUK kód).
Entering an incorrect PINs 3 times can result in your account being blocked until you get a PIN unblock key (PUK) from your mobile operator.
CzechChcete-li zařízení odblokovat, je nutné zadat kód k odblokování (někdy se označuje jako PUK kód), který jste obdrželi od poskytovatele mobilního širokopásmového připojení.
To unblock the device, you must enter an unblock key (sometimes called a PUK) that you get from your mobile broadband provider.