česko-anglicko překlad pro "publikovaný"

CS

"publikovaný" anglický překlad

volume_up
publikovaný {příd. jm. m.}
CS

publikovaný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
publikovaný (také: vydaný)
Formuláře žádostí jsou publikovány na internetových stránkách Licenční správy.
The application forms are published on the website of the Licensing Authority.
Informační kanály RSS poskytují často aktualizovaný obsah publikovaný webem.
RSS feeds provide frequently updated content published by a website.
Číselné údaje, které jsou pravidelně publikovány na mezinárodní úrovni, to neustále potvrzují.
The figures regularly published at international level constantly confirm this.

Příklady použití pro "publikovaný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechFormuláře žádostí jsou publikovány na internetových stránkách Licenční správy.
The application forms are published on the website of the Licensing Authority.
CzechToto je několik novějších projektů, které nebyly ještě ani publikovány.
So these are some newer projects that actually aren't even launched publicly yet.
CzechČíselné údaje, které jsou pravidelně publikovány na mezinárodní úrovni, to neustále potvrzují.
The figures regularly published at international level constantly confirm this.
CzechInformační kanály RSS poskytují často aktualizovaný obsah publikovaný webem.
RSS feeds provide frequently updated content published by a website.
CzechSeznamy operací a částek jsou publikovány na webové stránce Generálního ředitelství pro životní prostředí.
Lists of operations and amounts are published on the DG Environment website.
CzechInformační kanály, též známé jako informační kanály RSS, představují výpis obsahu publikovaný webem.
Інформаційні канали, відомі як RSS-канали містять перелік вмісту, опублікованого на веб-сайті.
CzechInformační kanály, též známé jako informační kanály RSS, obsahují často aktualizovaný obsah publikovaný webem.
Feeds, also known as RSS feeds, contain frequently updated content published by a website.
CzechKromě článků pro web MSN a společnost Microsoft jsou její příspěvky pravidelně publikovány na webu NBCSports.com.
In addition to her ongoing contributions to MSN and Microsoft, she is a regular contributor to NBCSports.com.
CzechÚdaje za rok 2008 byly publikovány dne 23. září.
The figures for 2008 came out on 23 September.
CzechPustím se na tenkou větev a řeknu, že jde o nejzábavnější článek publikovaný v Časopisu o ultrazvuku v medicíně.
I'm going to go way out on a limb and say that it is the most diverting paper ever published in The Journal of Ultrasound in Medicine.
CzechRozhodněte, jaký poměr stran chcete použít pro zobrazení náhledu videa v programu Windows Movie Maker a pro výsledný publikovaný film.
Determine which aspect ratio you want to use for previewing video in Windows Movie Maker and for your final published movie.
CzechByly publikovány vědecké články, které to vysvětlovaly cukáním očních víček nebo lidským sklonem vidět obrazce i tam, kde žádné nejsou.
Scientific papers were published saying it was twitching eyelids that explained it, or, you know, a human being's tendency to see patterns where there are none.
CzechNa stránkách Ministerstva financí České republiky jsou publikovány pokyny v oblasti mezinárodních daňových vztahů a smluv o zamezení dvojího zdanění.
The website of the Ministry of Finance of the Czech Republic publishes guidelines on international tax arrangements and agreements preventing double taxation.