česko-anglicko překlad pro "pták"

CS

"pták" anglický překlad

EN
volume_up
ptačí {příd. jm.}
EN
volume_up
ptáci {m mn. č.}
EN
EN
CS

pták {mužský rod }

volume_up
pták (také: ptáče, ptáček)
volume_up
bird {podstatné jméno}
Rub: vlaštovka obecná, estonský národní pták, letící nad krajinou
Reverse: A barn swallow, the national bird of Estonia, flying over a landscape
Objevila se, jako když letící pták narazí do okenní tabulky.
It arrived like a speeding bird smashing into a windowpane.
Jako se pták letící nad polem nestará o ploty, které jsou pod ním. ~~~ Rozumíte?
Like the bird who flies over the field and doesn't care about the fences underneath, all right?

Příklady použití pro "pták" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJako se pták letící nad polem nestará o ploty, které jsou pod ním. ~~~ Rozumíte?
Like the bird who flies over the field and doesn't care about the fences underneath, all right?
CzechA když budeme mávat křídly nahoru a dolů... můžeme létat jako pták.
And if we now beat up and down ... we have the possibility to fly like a bird.
CzechRub: vlaštovka obecná, estonský národní pták, letící nad krajinou
Reverse: A barn swallow, the national bird of Estonia, flying over a landscape
CzechDalší ptáci, jako tento pták z čeledi tangarovitých, se přizpůsobili v rámci svého druhu.
Other birds, like this tanager, have adapted within the same species.
CzechA tohle je pták na obálce časopisu Science (Věda), který se naučil používat nástroj, aby získal potravu.
And this is a bird on the cover of science who's learned how to use a tool to get food.
CzechVysvětlili mi, že pták Galvao je vzácný a ohrožený papoušek, který je v hrozném nebezpečí.
They explained that the Galvao bird is a rare and endangered parrot that's in terrible, terrible danger.
CzechObjevila se, jako když letící pták narazí do okenní tabulky.
It arrived like a speeding bird smashing into a windowpane.
CzechJe to -- jak vidíte -- je to mávající pták.
And this is -- you can see -- this is a flapping bird.
CzechKdybych měl křídla jako pták, letěl bych za ním.
lf I had wings like a bird, I would fly to him.
CzechA nakonec, i když se může objevit, jenom vaší myslí projde jako pták proletí oblohou, aniž by zanechal stopu.
And, at the end, although it may rise, it will just cross the mind, like a bird crossing the sky without leaving any track.
CzechLétat jako pták je snem lidstva.
CzechSkoro v každém dílu této kreslené grotesky je moment, kde kojot honí běžícího ptáka, který nakonec skočí z útesu – je mu to fuk, je to pták, umí létat.
In pretty much every episode of this cartoon, there's a moment where the coyote is chasing the roadrunner and the roadrunner runs off a cliff, which is fine -- he's a bird, he can fly.