česko-anglicko překlad pro "psychosociální"

CS

"psychosociální" anglický překlad

CS

psychosociální {přídavné jméno}

volume_up
psychosociální
Najednou máme páku na psychosociální blahobyt celých společností, a to je vzrušující.
Suddenly we have a handle on the psychosocial well-being of whole societies, and that's exciting.
Vytvořili jsme kulturně citlivý psychosociální poradenský přístup.
We developed a culturally-sensitive psycho-social counseling approach.
V rychlosti jsem mu vysvětlila, že bych vyškolila psychosociální poradce, otevřela centra, a vysvětlila mu důvody proč.
And I explained to him quickly, I would train psycho-social counselors, I would open centers, and I explained to him why.

Příklady použití pro "psychosociální" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNajednou máme páku na psychosociální blahobyt celých společností, a to je vzrušující.
Suddenly we have a handle on the psychosocial well-being of whole societies, and that's exciting.
CzechVytvořili jsme kulturně citlivý psychosociální poradenský přístup.
We developed a culturally-sensitive psycho-social counseling approach.
CzechV rychlosti jsem mu vysvětlila, že bych vyškolila psychosociální poradce, otevřela centra, a vysvětlila mu důvody proč.
And I explained to him quickly, I would train psycho-social counselors, I would open centers, and I explained to him why.
Czech. ~~~ Přepracovali jsme prvek duševního zdraví základní zdravotní péče tím, že jsme do systému zařadili psychosociální péči a psychosociální poradce.
We revised the mental health component of the primary health care services by adding psycho-social care and psycho-social counselors to the system.
CzechA dále si myslím, že bez psychosociální terapie a bez toho, že bychom ji brali v potaz ve všech humanitárních projektech, se nám nepodaří vybudovat občanské společnosti.
And also -- I think -- without psycho-social therapy, and without considering this in all humanitarian projects, we cannot build-up civil societies.