česko-anglicko překlad pro "psi"

CS

"psi" anglický překlad

volume_up
psi {m mn. č.}
EN
EN
volume_up
psí {příd. jm.}
EN
EN

"psi" český překlad

volume_up
psi {podstatné jméno}
CS
CS

psi {mužský rod množné číslo}

volume_up
psi
Takoví psi jsou například úmyslně vyšlechtěná zvířata.
And if you think of dogs for example, dogs are now intentionally-designed creatures.
Např. místo hledání termínu „psi“ zadejte raději konkrétní rasu psa.
For example, instead of searching for "dogs," search for a specific breed of dog.
Psi jsou výsledkem selektivního pěstování známek, jaké se nám libí.
Dogs are the result of selectively breeding traits that we like.
EN

psi {podstatné jméno}

volume_up
psi
volume_up
psí {stř} (písmeno řecké abecedy)
Very hostile environments, 150˚ C, 10,000 PSI.
Velmi nehostinné prostředí, 150 °C, 10 000 PSI.
Tlak dosahoval až 400 psí.

Příklady použití pro "psi" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMožná, že psi, nosorožci, a jiná čichově orientovaná zvířata vnímají čichem barvy.
Perhaps dogs and rhinos and other smell-oriented animals smell in color.
CzechNapř. místo hledání termínu „psi“ zadejte raději konkrétní rasu psa.
For example, instead of searching for "dogs," search for a specific breed of dog.
CzechPruští rolníci říkali: "Ani psi tu zatracenou věc nejedí.
The Prussian peasantry said, "We can't even get the dogs to eat these damn things.
CzechPsi jsou výsledkem selektivního pěstování známek, jaké se nám libí.
Dogs are the result of selectively breeding traits that we like.
CzechTakoví psi jsou například úmyslně vyšlechtěná zvířata.
And if you think of dogs for example, dogs are now intentionally-designed creatures.
CzechVšichni o nich víme, ale přesto - arabské přísloví říká: "Psi štěkají a karavana jede dál."
We all know of them, but nevertheless -- the Arabs say, "The dogs may bark, but the caravan moves on."
CzechPokud se této vody napijí psi, uhynou, a vykoupou-li se v ní děti, zvracejí a trpí žaludečními nevolnostmi.
If dogs drink the water they die, and if children bathe in it they vomit and suffer an upset stomach.
CzechMají sklon -- prasata, například, jsou spíše jako psi.
They tend to -- pigs, for example, are more like dogs.
CzechPsi umějí rozeznat dvě velmi podobné mastné kyseliny, extrémě zředěné: kyselinu kaprylovou a kyselinu kapronovou.
Dogs can distinguish two very similar fatty acids, extremely diluted: caprylic acid and caproic acid.
CzechVelmi nehostinné prostředí, 150 °C, 10 000 PSI.
Very hostile environments, 150˚ C, 10,000 PSI.
CzechNikdo si nedokáže léta užívat tak jako psi.
CzechA každý z vás předpokladá že pokud psi na obojcích vás napadnou rychleji, že psi na obojcích jsou pravděpodobnější.
And each one of you assumed that if dogs on leashes came more quickly to your mind, then dogs on leashes are more probable.
CzechAvšak psi jsou našimi strážnými anděly.
CzechCP: Kočky a psi byli zmíněni také.
CzechVe skutečnosti byl prvním člověkem, který naklonoval psa, což bylo velmi složité, protože psí genomy jsou velmi přizpůsobivé.
He actually was the first person to clone a dog, which is a very difficult thing to do, because dog genomes are very plastic.
CzechKočičí a psí kůže (hlasování)
CzechVůz vykazoval závažné nedostatky a zvířecí pasy byly falešné, neboť psi nedosáhli zákonem vyžadovaného věku pro přepravu.
The vehicle manifested serious defects and the animals' passports were forgeries, as the dogs had not reached the legally required age for transport.
CzechTlak dosahoval až 400 psí.
Czechstudený jako psí čumák
CzechJako hlídací psi střeží řádné provádění právních předpisů ve všech koutech Evropy a leckdy jsou jediní, kdo tak činí.
As guard dogs, they maintain a watch to ensure that the laws are implemented correctly in all corners of Europe, and in many cases they are the only ones to do this.

Synonyma (anglicky) pro "psi":

psi