česko-anglicko překlad pro "psaní"

CS

"psaní" anglický překlad

EN
CS

psaní {střední rod}

volume_up
psaní (také: dokument, listina, rukopis)
volume_up
writing {podstatné jméno}
Všem je nám známa jeho fantastická práce -- jeho kresby, malby, vynálezy, jeho psaní.
We're all familiar with his fantastic work -- his drawings, his paintings, his inventions, his writings.
Na základě vizuálních podnětů, sluchu, čtení a psaní a kinesteticky.
They are visual, auditory, reading and writing and kinesthetic.
Prostřednictvím rozhovorů s mnoha lidmi jsem se při psaní této zprávy mnoho naučila.
I learned a lot in writing this report, through discussions with various people.

Příklady použití pro "psaní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProstřednictvím rozhovorů s mnoha lidmi jsem se při psaní této zprávy mnoho naučila.
I learned a lot in writing this report, through discussions with various people.
CzechPři psaní booleovských filtrů AND a OR je nutné používat velká písmena.
When you type Boolean filters like AND or OR, you need to use all capital letters.
CzechVytváření e-mailové zprávy se podobá psaní poznámky v textovém procesoru.
Composing an e‑mail message is just like writing a note in a word processor.
CzechPři psaní se v nabídce Start zobrazují položky, které vyhovují napsanému textu.
As you type, items that match your text will appear on the Start menu.
CzechExistuje několik nastavení, která mohou usnadnit soustředění na čtení nebo psaní.
There are a number of settings that can help make it easier to focus on reading and typing.
CzechSlova jsou často rozpoznávána nesprávně, například při psaní do pole pro zápis.
Words are frequently recognized incorrectly, for example when you write in the writing pad.
CzechKontrola pravopisu: Zkontrolujte si pravopis při každém vyplňování formuláře či psaní e-mailu.
Spell check: Check your spelling whenever you fill out a form or write an email.
CzechDalší informace naleznete v tématu Zlepšení soustředění na čtení a psaní.
For more information, see Make it easier to focus on reading and typing.
CzechPsaní a posílání e-mailových zpráv je rychlé a snadné, někdy až příliš.
Writing and sending an e‑mail message is fast and easy—sometimes too easy.
CzechA koncem psaní této knihy byl vysílán dokument, který právě vyšel.
And toward the end of writing that book there was a documentary that came out.
CzechAdresu, ze které se e-mail odešle, můžete změnit i během psaní e-mailu.
You can also change what address an email is sent from while you're composing the email.
CzechPři psaní do vyhledávacího pole lišta Toolbar automaticky předpovídá, co chcete vyhledat.
Toolbar automagically guesses what you're searching for as you type into the search box.
CzechLidé mi vyprávějí o nové důležité dovednosti - udržování očního kontaktu během psaní SMS.
People talk to me about the important new skill of making eye contact while you're texting.
CzechK psaní a zadávání dat nemusíte používat fyzickou klávesnici, ale nástroj Klávesnice na obrazovce.
You can use OSK instead of relying on the physical keyboard to type and enter data.
CzechMůžete také povolit, aby vyhledávací web navrhoval vyhledávané výrazy nebo výsledky při psaní.
You can also allow a search engine to suggest search terms or results as you type them.
CzechSledování disku DVD například spotřebovává více energie než čtení a psaní e-mailu.
For instance, watching a DVD consumes considerably more battery power than reading and writing e-mail.
CzechNyní je skvělé období na psaní, protože dostáváte spoustu dobrých připomínek od ostatních lidí.
It's a fantastic time to write, because there is so much feedback you can get from people.
CzechA jeden z důvodů, proč je to důležité – tedy je velmi důležité dostat počítače do psaní testů.
And one of the reasons it's so important -- so it's very important to get computers in exams.
CzechProč nemůžeme mít oboje - psaní dopisů i emailů - ve svých životech?
Why can't we have letter writing and email exchange in our lives?
CzechNěkteří poskytovatelé vyhledávání nabízejí při psaní návrhy termínů.
Some search providers offer search term suggestions as you type.