česko-anglicko překlad pro "psal"

CS

"psal" anglický překlad

EN
EN
CS

psal {mužský rod }

volume_up
psal (také: zkřivenost)
volume_up
wryness {podstatné jméno}

Příklady použití pro "psal" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech(Smích) A pomalu, zatím co jsem psal, jsem se začal dostávat do lepší nálady.
(Laughter) And slowly over time, I started putting myself in a better mood.
CzechPsal jsem knihu na běžeckém pásu, a trvalo mi to asi tisíc mil, než jsem ji dopsal.
I wrote the book on a treadmill, and it took me about a thousand miles to write the book.
CzechTady je článek z časopisu Nature, který psal o této práci, a jiný článek v časopise Time.
Here's an article in Nature that profiled this work, and another one in Time.
CzechJe dobré, že pan zpravodaj psal o dohodách o hospodářském partnerství (EPA).
It is fortunate that the rapporteur referred to the Economic Partnership Agreements(EPA).
CzechToto je místo, kde byla poprvé hrána muzika, kterou jsem jako psal jako mladík.
This is the venue where, as a young man, some of the music that I wrote was first performed.
CzechAno, jak víte, psal jsem předsedovi Parlamentu stížnost týkající se hlasování.
Yes, I have written to the President of Parliament complaining about the voting, as you know.
CzechPsal maďarsky, což, jak víte, byl donedávna na Slovensku problém.
He wrote in Hungarian which, as you know, was, until recently, a problem in Slovakia.
CzechDean Ornish: "Nejprve jsem dlouho psal zprávy do poznámkového bloku.
Dean Ornish: At first for a long time, I wrote messages in notebooks.
CzechByl jsem jediný člověk ve Spojených státech, který psal o únicích ropy.
And I was the only one in the United States writing on oil spills.
CzechProtože je to oficiální název instituce, navrhuji, aby se tento název psal s uvozovkami.
As it is the official name of an institution, I propose surrounding the name with inverted commas.
CzechByl jsem poslán do středu této války, protože jsem psal o válce ze severní části Iráku.
I was placed at the center of that war because I was covering the war from the northern part of Iraq.
CzechPak, o dva roky později, jsem psal o jiné válce -- o válce v Iráku.
Then, two years later, I covered another war -- the war in Iraq.
CzechA po válce vyslechl mnoho dalších vojáků a psal o zkušenostech mužů v bitvě.
And after the war he interviewed a lot of other soldiers and wrote about the experience of men in battle.
CzechPsal jsem časopis, a kvůli němu mě v pubertě vyšetřovali.
I wrote a magazine, was prosecuted for it when I was a teenager.
CzechV roce 1902 psal velký americký psycholog William James o mnoha druzích náboženských zážitků.
In 1902, the great American psychologist William James wrote about the many varieties of religious experience.
CzechBěhem mé kariéry jsem psal o celé řadě neúspěchů.
So in the course of my career, I have covered a series of failures.
CzechToto je místnost, pro kterou psal Bach některé ze svých děl.
This is the room that Bach wrote some of his music for.
Czech(CENS) A psal jsem program pro vizuální laserové skenery.
And I was writing software to visualize laser scanners.
CzechPracoval jsem pro pobřežní stráž, byl jmenován Vyslancem dobré vůle OSN, psal jsem směrnice pro USA -- směrnice o únicích ropy.
I wrote regulations for the United States -- I mean, I wrote oil spill regulations.
CzechPsal jsem projevy pro britského ministra zahraničí.
I became a speechwriter for the British Foreign Secretary.