CS

psát {sloveso}

volume_up
Občané mohou Parlamentu psát a přijímat odpovědi v těchto jazycích.
Citizens can write to Parliament and receive a response in these languages.
Chceme začít psát příběh o odvrácení klimatické hrozby a chceme ho psát společně s vámi.
We now want to write the story of how the climate threat was averted, and we want to write it together with you.
Pokud tyto pixely padají, můžete na ně psát, můžete zobrazovat vzory, obrázky, text.
If those pixels fall, you can write on it, you can show patterns, images, text.

Příklady použití pro "psát" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPokud tyto pixely padají, můžete na ně psát, můžete zobrazovat vzory, obrázky, text.
If those pixels fall, you can write on it, you can show patterns, images, text.
CzechChcete-li vložit text, klepněte na příslušné místo v dokumentu a začněte psát.
To insert text, click where you want to insert the text and then just start typing.
CzechPomocí programu WordPad je možné psát dopisy, referáty a jiné jednoduché dokumenty.
With WordPad, you can type letters, book reports, and other simple documents.
CzechJsem přesvědčen, že jednoho dne za stovky let, budou lidé psát knihy o historii.
I'm pretty sure that one day we'll be writing history books hundreds of years from now.
CzechVe spoustě tříd dnes není dovoleno psát o čemkoli, co má co společného s násilím.
In a lot of classrooms today you're not allowed to write about anything that's violent.
CzechChcete-li odpovědět na zprávu, jednoduše klikněte do pole pod zprávou a začněte psát.
To reply to a message, just click in the box below the message and type away!
CzechMnoho novinářů přichází do Jemenu a chtějí psát články o Al-Káidě či terorismu.
A lot of reporters come to Yemen and they want to write a story on Al-Qaeda or terrorism.
CzechPřed šesti lety jsem začala psát o podnikatelkách v průběhu a po konfliktu.
Six years ago, I started writing about women entrepreneurs during and after conflict.
CzechPokud zapnete vyhledávání v přirozeném jazyce, nemusíte slova AND a OR psát velkými písmeny.
If you turn on natural language search, you don't need to capitalize AND and OR.
CzechMůžete také začít psát a aplikace Internet Explorer navrhne odpovídající záznamy.
You can also start typing and Internet Explorer will suggest matches.
CzechMísto toho jsem začala psát o jiných lidech a o věcech, které se nikdy nestaly.
Instead, I began to write about people other than me and things that never really happened.
CzechAle to by zase bylo mnohem víc špatné, než by bylo psát správné, takže by to taky nešlo.
But then I was like, that's more bad than writing is good, and so that wouldn't work.
CzechAni si je nebudu psát -- prostě je jenom řeknu, jakmile je někdo zavolá.
I won't even write these down -- I'll just call them out as they're called out to me.
CzechTento způsob může být časově náročný, není tedy nutné psát všechny ukázky najednou.
Because it can be time-consuming, you don't have to write all of your samples at one time.
Czech. ~~~ A pak budeš mít možnost psát o něčem jiném.
You have to publish something, and then you'll get the opportunity to write something else.
CzechDítě: Naši rodiče jsou negramotní a my je chceme naučit číst a psát.
Child: Our parents are illiterate and we want to teach them how to read and write.
CzechNa lekcích a přednáškách jsem říkával těm, co chtěli psát, „Běžte! ~~~ Pište!
I used to say in classes and lectures and stuff, to someone who wants to write, "Go! Write!
CzechModerní evropská literatura začala až v okamžiku, kdy Dante a Petrarca začali psát italsky.
Modern European culture only began when Dante and Petrarch began writing in Italian.
CzechNyní mohla psát e‑maily pomocí znaků hiragana, katakana a dokonce i kanji.
She now had the option to write e‑mail messages using hiragana, katakana, and even kanji.
CzechKdyž jsem uprostřed konverzace, musím psát rychle, abych se do ní zapojil.
When I find myself in a conversational situation, I need to type fast and to jump right in.