česko-anglicko překlad pro "první světová válka"

CS

"první světová válka" anglický překlad

CS

první světová válka {ženský rod}

volume_up
první světová válka
volume_up
First World War {podstatné jméno}
Stalo se také dějištěm atentátu, kterým začala první světová válka.
It was also the scene of the murder which started the First World War.
A první světová válka, však víte, uvidíme mnoho mrtvých a ekonomických problémů.
And the First World War, you know, we'll see a lot of deaths and economical problems here.

Příklady použití pro "první světová válka" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA první světová válka, však víte, uvidíme mnoho mrtvých a ekonomických problémů.
And the First World War, you know, we'll see a lot of deaths and economical problems here.
CzechStalo se také dějištěm atentátu, kterým začala první světová válka.
It was also the scene of the murder which started the First World War.
CzechV letech 1992-1996 bylo Sarajevo - mučednické město, kde v roce 1914 vypukla první světová válka - zničeno při obléhání.
In 1992-1996, Sarajevo - the martyr city where, in 1914, the First World War started - would become the victim of destruction during the time it was besieged.
CzechI taková situace zde v posledních dnech vznikla, když jsme si připomínali Trianonskou mírovou dohodu, kterou dne 4. června skončila první světová válka.
We had an example of that in the past days as well, when we commemorated the Trianon Peace Treaty ending World War I on 4 June.
CzechTakový krok by oplýval významnou symbolikou, neboť Sarajevo bylo dějištěm atentátu, v jehož důsledku v roce 1914 vypukla první světová válka.
There would be significant symbolism in such a step, as Sarajevo was the scene of the assassination that brought about the outbreak of the First World War in 1914.

Podobné překlady pro "první světová válka" anglicky

válka podstatné jméno
English
první přídavné jméno
první číslovka
English
1. světová válka podstatné jméno
2. světová válka podstatné jméno