česko-anglicko překlad pro "první pomoc"

CS

"první pomoc" anglický překlad

CS

první pomoc {ženský rod}

volume_up
první pomoc
volume_up
first aid {podstatné jméno}
Až do příjezdu záchranné služby by však každý z nás měl být schopný poskytnout první pomoc.
Until the emergency services arrive, however, each of us should be able to administer first aid.
Současná ekonomika je nemocná, potřebuje léčit, potřebuje první pomoc, potřebuje dlouhodobou péči, potřebuje určitou míru rekonvalescence.
It needs a cure, it needs first aid, it needs long-term care and it needs a period of convalescence.

Příklady použití pro "první pomoc" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czechprvní jsou zařízení pro pomoc pracujícím ženám, a sice školky a jesle;
the first is support structures for working women: nurseries and crèches;
CzechPeníze EU by měly jít v první řadě na pomoc obyčejným lidem, ne bankám nebo státní byrokracii.
EU money should first of all go to save common people, not banks or state bureaucracy.
CzechAž do příjezdu záchranné služby by však každý z nás měl být schopný poskytnout první pomoc.
Until the emergency services arrive, however, each of us should be able to administer first aid.
CzechTou první "mouchou" je pomoc podnikům.
CzechTou první je humanitární pomoc.
CzechSoučasná ekonomika je nemocná, potřebuje léčit, potřebuje první pomoc, potřebuje dlouhodobou péči, potřebuje určitou míru rekonvalescence.
The current economy is sick. It needs a cure, it needs first aid, it needs long-term care and it needs a period of convalescence.

Podobné překlady pro "první pomoc" anglicky

první přídavné jméno
první číslovka
English
pomoc podstatné jméno
první liga
vzájemná pomoc podstatné jméno
mající cizí pomoc přídavné jméno
English
první linie podstatné jméno