česko-anglicko překlad pro "prsty"

CS

"prsty" anglický překlad

volume_up
prsty {m mn. č.}
EN
EN
EN
volume_up
bez prstů {příd. jm.}
CS

prsty {mužský rod množné číslo}

volume_up
1. "na rukou"
prsty
Dotkněte se stránky a přetáhněte ji jedním nebo dvěma prsty.
Touch and drag the page with either one or two fingers.
Strkám prsty do elektrické zásuvky nebo něco takového?
I put my fingers into the electric socket or something?
Mohu do systému přidat teplo nebo jej mohu roztrhnout svými dvěma prsty.
I can inject heat into the system here, or I can pull it apart with two of my fingers.

Příklady použití pro "prsty" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechViděl někdo z vás někdy baletčiny prsty na nohou poté, co odtančila na špičkách?
Anybody seen a ballet dancer's toes when they come out of the points?
CzechMohu do systému přidat teplo nebo jej mohu roztrhnout svými dvěma prsty.
I can inject heat into the system here, or I can pull it apart with two of my fingers.
CzechTak jsem vlezl do rybníka, a hledal a zdvihal míčky prsty na nohou.
So I would go into the ponds and crawl around and pick them up with my toes.
CzechJe nutné klepnout na obě elektrické koule v herním poli a přesouvat je prsty.
You must tap both your Tesla balls on the playing field and move them around with your fingers.
CzechCokoli vidíte v knize, můžete vzít dvěma prsty, posunout to na stránku a otevřít.
And anything you see in the book, you can pick up with two fingers and lift off the page and open up.
CzechStarý muž ohnul prsty jakoby střílel z pistole a vydával zvuky laseru.
The old man crooked his finger as though he were firing a gun, and then he made laser sounds.
CzechUkážu vám Dominika Strauss-Kahna s Obamou, jak si hraje s prsty.
I'm going to show you Dominique Strauss-Kahn with Obama who's chattering with his fingertips.
CzechMůžu to udělat hrubě oběma rukama nebo pouze dvěma prsty na obou rukou zároveň.
I can do that grossly with both of my hands, or I can do it just with two fingers on each of my hands together.
CzechNa 10 minutách vás začnou dost silně brnět prsty na rukou i na nohou.
At 10 minutes you start getting all these really strong tingling sensations in your fingers and toes.
CzechA pak s tím můžu manipulovat oběma prsty naráz.
And then what I can do is manipulate them with both of my fingers at the same time.
CzechPokud chcete přiblížení ovládat, umístěte dva prsty na displej a posunujte je směrem od sebe.
торкніться екрана двома пальцями та розведіть їх у боки.
CzechFunguje to stejně, sevřete dvěma prsty a vyhozením otevřete.
And so this works the same way; you pick it up and pop it open.
CzechProto nyní všechny naléhavě žádám, aby výbor klepli přes prsty.
So I now urge everyone to rap the committee's knuckles.
CzechDotkněte se stránky a přetáhněte ji jedním nebo dvěma prsty.
Touch and drag the page with either one or two fingers.
CzechVztahují se nové předpisy i na tento problém, nebo pouze farmaceutický průmysl dostane přes prsty?
Do the new regulations also cover this, or will the pharmaceutical industry just get a rap over the knuckles?
CzechByl převezen do nemocnice se zlámanýma nohama, rozdrcenou čelistí, vážně zraněnými prsty a proraženou lebkou.
He was taken to hospital with broken legs, a shattered jaw, severed fingers and a fractured skull.
CzechTuto příležitost si nesmíme nechat uniknout mezi prsty.
We must not let this opportunity slip through our fingers.
CzechNení čas omlouvat nečinnost a pozorovat, jak nám nové příležitosti jenom proklouzávají pod prsty.
It is not the time to make excuses for inaction and watch emerging opportunities just slip through our fingers.
CzechV Německu jsme si například, pokud jde o výrobu obranné výzbroje a vyšší ceny, spálili prsty.
In Germany, for example, we have got our fingers burnt with the production of defence equipment and increased prices.
CzechStrkám prsty do elektrické zásuvky nebo něco takového?
I put my fingers into the electric socket or something?