CS

prozradit {sloveso}

volume_up
Co se mi zejména "líbilo", bylo to, že zástupce Evropské komise nechtěl prozradit příjmení kandidáta.
What I especially 'liked' was that the representative of the European Commission did not want to reveal the candidate's surname.
Nemohl prozradit skutečný počet lahví, neprozradil, kde ve skutečnosti ten dům stál a ani majitele této budovy.
He wouldn't reveal the exact number of bottles, he would not reveal exactly where the building was and he would not reveal exactly who owned the building.
prozradit (také: odkrýt)
prozradit (také: oklamat, zradit)
prozradit (také: vyzradit)
prozradit (také: odhalit)
prozradit (také: vyznat)

Příklady použití pro "prozradit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechChtěl bych vám tedy prozradit čtyři základní kroky, potřebné k výrobě těchto materiálů.
So I'd like to share with you the four basic steps required to make these materials.
CzechSnad by nám pan Hutchinson mohl prozradit, co je na získání těchto informací tak hrozné.
Perhaps Mr Hutchinson might tell us what is so terrible about getting that information?
CzechJe s tebou něco v nepořádku, co nám nechceš prozradit?"
Is there something wrong with you you're not telling us?"
CzechNemůžu prozradit mnoho, o čem podrobně diskutujeme.
I cannot say much about what we are discussing in detail.
CzechCo se mi zejména "líbilo", bylo to, že zástupce Evropské komise nechtěl prozradit příjmení kandidáta.
What I especially 'liked' was that the representative of the European Commission did not want to reveal the candidate's surname.
CzechTakže milé obecenstvo, až budete příště v pokušení prozradit někomu svůj cíl, co řeknete?
So audience, next time you're tempted to tell someone your goal, what will you say? (Silence) Exactly, well done.
CzechNemohl prozradit skutečný počet lahví, neprozradil, kde ve skutečnosti ten dům stál a ani majitele této budovy.
He wouldn't reveal the exact number of bottles, he would not reveal exactly where the building was and he would not reveal exactly who owned the building.